Рекуперативни вентилации

Съоръжения и материали

Списък на рекуперативни вентилационни системи, отговарящи на изискванията на програмата REECL

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че монтираните рекуперативни вентилационни системи са посочени в този списък. Монтираните рекуперативни вентилационни системи трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Този списък не е затворен. Всеки продукт, който отговаря на условията за регистрация на програмата REECL може да бъде включен.

Продукт Прозводител Тип / модел
TANGRA EVB 02 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 04 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 06 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 08 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 10 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 12 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 16 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 20 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 24 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 30 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 36 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 42 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 02 ECO ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 04 ECO ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 06 ECO ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 08 ECO ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 02 TOP ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 04 TOP ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 06 TOP ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 08 TOP ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 02 CL ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 04 CL ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 06 CL ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 08 CL ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
aircycle 1.2 BROOKVENT Рекуператор въздух-въздух
aircycle 3.1 BROOKVENT Рекуператор въздух-въздух
Renovent Sky 150 Plus Brink Climate Systems Рекуператор въздух-въздух
Renovent Sky 300 Brink Climate Systems Рекуператор въздух-въздух
Renovent Excellent 300 Brink Climate Systems Рекуператор въздух-въздух
Renovent Excellent 400 Brink Climate Systems Рекуператор въздух-въздух
VAM150FA                         Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM250FA                     Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM350FB                       Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM500FB                     Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM650FB                     Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM800FB                      Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM1000FB                      Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM1500FB                    Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VAM2000FB                     Daikin  Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 200-C , H11S A200 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-180 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-W , HR A300 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-W , HR A400 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-W , H32S B300 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-W , H32E B300 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-W , H32S B400 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-W , H32E B400 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-C , H32S A150 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
VITOVENT 300-F , HR A280 Viessmann Рекуператор въздух-въздух
LGH-15RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-25RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-50RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-65RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-80RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-100RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
Vitovent 200-D HR B55 Viessmann Рекуперативна вентилационна система
Vitovent 200-D HRM B55 Viessmann Рекуперативна вентилационна система
Vitovent 200-D HRV B55 Viessmann Рекуперативна вентилационна система