Термопомпени системи

Съоръжения и материали

Списък на термопомпени системи, отговарящи на изискванията на програмата REECL

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че монтираните термопомпени системи са посочени в този списък. Монтираните термопомпени системи трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Този списък не е затворен. Всеки продукт, който отговаря на условията за регистрация на програмата REECL може да бъде включен.

Продукт Прозводител Тип / модел
V2 18 / AOHG18LALL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 24 / AOHG24LALA AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 30 / AOHG30LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 36 / AOHG36LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 45 / AOHG45LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 54 / AOHG54LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 36 T3 / AOHG36LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 45 T3 / AOHG45LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 54 T3 / AOHG54LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 36 T6 / AOHG36LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 45 T6 / AOHG45LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 54 T6 / AOHG54LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia TRI 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia TRI 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia TRI 16 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 13 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 16 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Hybrid Duo Gaz 13 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Alfea Hybrid Duo Gaz TRI 11 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Alfea Hybrid Duo Gaz TRI 14 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Alfea Hybrid Duo Gaz TRI 16 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Explorer 200 Atlantic Термопомпен бойлер
Explorer 270 Atlantic Термопомпен бойлер
Discovery-2 200 Atlantic Термопомпен бойлер
Alfea Evolution 2 – 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Evolution 2 – 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Evolution 2 – 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Evolution 2 – 10 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 10 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 10 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Duo 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Duo 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Tri Duo 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Tri Duo 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Tri Duo 16 Atlantic Сплит система въздух-вода
42HVS09A/38YVS09A Carrier Сплит система въздух-въздух
42HVS12A/38YVS12A Carrier Сплит система въздух-въздух
42HVS18A/38YVS18A Carrier Сплит система въздух-въздух
42HVS24A/38YVS24A Carrier Сплит система въздух-въздух
42EQV035M/38EYV035M Carrier Сплит система въздух-въздух
YUNA 20H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 33H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 50H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 65H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 33HT CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 50HT CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 65HT CIAT Сплит система въздух-вода
ATXS25G/ARXS25G Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS35G/ARXS35G Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX20JV/ARX20JV Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX25JV/ARX25JV Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX35JV/ARX35JV Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX50JV/ARX50JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JW/RXG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35JW/RXG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JA/RXG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K/RXS25K Daikin Сплит система въздух-въздух
EHBX16CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXS20K/RXL20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K/RXL25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXLG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
2AMX40G Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
2AMX50G Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
3AMX52Е Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
2MXS40H Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
2MXS50H Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
3MXS40K Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
3MXS52E Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
3MXS68G Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
4MXS68F Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
4MXS80E Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
5MXS90E Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
EHVH04S18CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S18CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S26CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S18CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S26CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACY1/ERSQ011AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX04S18CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S18CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S26CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S18CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S26CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHSX04P30A/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P30A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P30A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P50A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P50A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX16P50A/ERLQ011CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX16P50A/ERLQ014CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX16P50A/ERLQ016CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB04P30A/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P30A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P30A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P50A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P50A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB16P50A/ERLQ011CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB16P50A/ERLQ014CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB16P50A/ERLQ016CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHBH04CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX04CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EBHQ006BBV3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ008BBV3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EKHBRD011ACV1/ERSQ011AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD014ACV1/ERSQ014AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACV1/ERSQ016AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACV1/ERRQ011AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACV1/ERRQ011AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACV1/ERRQ016AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD014ACY1/ERSQ014AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACY1/ERSQ016AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACY1/ERRQ011AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD014ACY1/ERRQ014AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACY1/ERRQ016AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EGSQH10S18A9W Daikin Сплит система земя-вода
EHVX16S18C3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18C3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18C3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CA9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CA9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ014CBW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CA9W/ERLQ014CBW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CBW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA3V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA3V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA3V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA3V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9T1/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA3V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA3V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6WN/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6V3/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6T1/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9WN/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9T1/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA9W/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA3V/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB3V3/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA3V/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB3V3/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6WN/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6V3/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6T1/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9WN/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB3V3/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6V3/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6WN/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6T1/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9WN/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9T1/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXS20K2V1B/RXS20L2V1B Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K2V1B/RXS25L2V1B Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS35K2V1B/RXS35L2V1B Daikin Сплит система въздух-въздух
EHBH16CA9W/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA3V/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXG35JA/RXG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS20K/RXS20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXS25F/RXS25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG20LW/RXG20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG20LS/RXG20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LW/RXG25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LS/RXG25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LW/RXG35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LS/RXG35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG50LW/RXG50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG50LS/RXG50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXG25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG35K/RXG35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ20LW/RXJ20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ20LS/RXJ20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ25LW/RXJ25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ25LS/RXJ25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ35LW/RXJ35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ35LS/RXJ35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ50LW/RXJ50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ50LS/RXJ50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM20K/RXM20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM25K/RXM25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM35K/RXM35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM42K/RXM42L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM50K/RXM50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS20K/RXS20L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K/RXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS35K/RXS35L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS42K/RXS42L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS50K/RXS50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX20J3/RX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX25J3/RX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35J3/RX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX20K/RX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX25K/RX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35K/RX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX50K/RX50K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX60K/RX60K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB20C/RXB20C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB25C/RXB25C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB35C/RXB35C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB50C/RXB50C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB60C/RXB60C Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXS25F/RXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FDXS25F/RXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LW/RXLG25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LS/RXLG25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LW/RXLG35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LS/RXLG35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXLS25K/RXLS25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXLS35K/RXLS35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXL25JV/RXL25M3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXL35JV/RXL35M3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXLG25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG35K/RXLG35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXS25F/RXL25M3 Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXL25JV/ARXL25M Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXL35JV/ARXL35M Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS25K/ARXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS35K/ARXS35L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS50K/ARXS50L Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX20J3/ARX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX25J3/ARX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX35J3/ARX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX20K/ARX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX25K/ARX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX35K/ARX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB25C/ARXB25C Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB35C/ARXB35C Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB50C/ARXB50C Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB60C/ARXB60C Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG50K/RXG50L Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX11S26CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXS35K/RXS35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS42K/RXS42K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS50K/RXS50K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX20JV/RX20JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX25JV/RX25JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35JV/RX35JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX50GV/RX50GV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXZ25N/RXZ25N Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXZ35N/RXZ35N Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXZ50N/RXZ50N Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JW/RXLG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35JW/RXLG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JA/RXLG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35JA/RXLG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
AWHP 6 MR-2 EH380/MIT-IN-2/H 4-8 ISYS EH386 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 8 MR-2 EH381/MIT-IN-2/H 4-8 ISYS EH386 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 MR-2 EH382/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 TR-2 EH383/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 TR-2 EH385/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 MR-2 EH384/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 6 MR-2 EH380/MIT-IN-2/E 4-8 ISYS EH389 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 8 MR-2 EH381/MIT-IN-2/E 4-8 ISYS EH389 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 MR-2 EH382/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 TR-2 EH383/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 TR-2 EH385/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 MR-2 EH384/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
HXP HT 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 15.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 25.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP HT 30.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 35.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 40.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 45.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 50.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 4.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 6.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 13.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 16.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 18.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 21.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 24.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 27.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 31.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 35.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 40.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 45.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 3.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 4.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 10.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 14.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 17.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSW 3.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 14.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 17.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 23.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 27.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 3.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 14.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 17.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 23.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 27.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 30.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 35.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 40.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 45.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 50.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 55.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
Ferroli 200 Ferroli S.p.A. , Италия Термопомпен бойлер
Ferroli 250 Ferroli S.p.A. , Италия Термопомпен бойлер
Ferroli 300 Ferroli S.p.A. , Италия Термопомпен бойлер
RDG24LMLA/ROG24LALA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LTCB/ROG09LTCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LTCB/ROG12LTCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG14LTCB/ROG14LTCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG09LVCB/ROG09LVCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG12LVCB/ROG12LVCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG14LVCB/ROG14LVCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LTCA/ROG09LTC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LTCA/ROG12LTC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG07LUCA/ROG07LUCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LUCA/ROG09LUCB Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LUCA/ROG12LUC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG14LUCA/ROG14LUC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG07LMCA/ROG07LMCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LMCA/ROG09LMCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LMCA/ROG12LMCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG09LVCA/ROG09LVCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG12LVCA/ROG12LVCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG14LVCA/ROG14LVCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG12LVLB/ROG12LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG14LVLB/ROG14LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG18LVLB/ROG18LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG30LRLE/ROG30LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG36LRLE/ROG36LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG36LRLA/ROG36LATT Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG18LVTB/ROG18LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG30LRTE/ROG30LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG36LRTE/ROG36LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG36LRTA/ROG36LATT Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG12LLTB/ROG12LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG18LLTB/ROG18LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG24LMLA/ROG24LALA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG36LMLA/ROG36LATT Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
ROG14LAC2 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
ROG18LAC2 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
ROG18LAT3 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
ROG24LAT3 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
ROG30LAT4 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
ARYG24LMLA/AOYG24LALA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LTCB/AOYG09LTCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LTCB/AOYG12LTCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG14LTCB/AOYG14LTCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG09LVCB/AOYG09LVCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG12LVCB/AOYG12LVCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG14LVCB/AOYG14LVCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LTCA/AOYG09LTC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LTCA/AOYG12LTC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG07LUCA/AOYG07LUCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LUCA/AOYG09LUCB Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LUCA/AOYG12LUC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG14LUCA/AOYG14LUC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG07LMCA/AOYG07LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LMCA/AOYG09LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LMCA/AOYG12LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG14LMCA/AOYG14LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG09LVCA/AOYG09LVCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG12LVCA/AOYG12LVCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG14LVCA/AOYG14LVCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG12LVLB/AOYG12LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG14LVLB/AOYG14LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG18LVLB/AOYG18LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG30LRLE/AOYG30LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG36LRLE/AOYG36LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG36LRLA/AOYG36LATT Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG18LVTB/AOYG18LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG30LRTE/AOYG30LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG36LRTE/AOYG36LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG36LRTA/AOYG36LATT Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ARYG12LLTB/AOYG12LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ARYG18LLTB/AOYG18LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ARYG36LMLA/AOYG36LATT Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AOYG14LAC2 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOYG18LAC2 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOYG18LAT3 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOYG24LAT3 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOYG30LAT4 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
WSYG140DC6/WOYG112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYG140DC6/WOYG140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYK160DC9/WOYK112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYK160DC9/WOYK140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYK160DC9/WOYK160LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA050DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA100DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA100DD6/WOYA080LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA100DD6/WOYA100LDT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYG140DD6/WOYG112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYG140DD6/WOYG140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYK160DD9/WOYK112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYK160DD9/WOYK140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYK160DD9/WOYK160LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA050DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA100DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA100DD6/WOYA080LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA100DD6/WOYA100LDT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WPYA080LE Fujitsu Моноблок система въздух-вода
WPYA100LE Fujitsu Моноблок система въздух-вода
AQUH30A Fujitsu Сплит система въздух-вода, серия Aquatermic
AQUH45A Fujitsu Сплит система въздух-вода, серия Aquatermic
AQUH24A Fujitsu Сплит система въздух-вода, серия Aquatermic
ASHG09KXCA/AOHG09KXCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Серия Nocria X.
ASHG12KXCA/AOHG12KXCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Серия Nocria X.
ASHG07KGTA/AOHG07KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09KGTA/AOHG09KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12KGTA/AOHG12KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14KGTA/AOHG14KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG07KMTA/AOHG07KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09KMTA/AOHG09KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12KMTA/AOHG12KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14KMTA/AOHG14KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LTCA/AOHG09LTC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Отопление до -20С.
ASHG12LTCA/AOHG12LTC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Отопление до -20С.
ASHG07LUCA/AOHG07LUCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LUCA/AOHG09LUCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12LUCA/AOHG12LUC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14LUCA/AOHG14LUC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG07LMCA/AOHG07LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LMCA/AOHG09LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12LMCA/AOHG12LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14LMCA/AOHG14LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG30LMTA/AOHG30LMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG36LMTA/AOHG36LMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG07LLCC/AOHG07LLCC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LLCC/AOHG09LLCC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG12LVLB/AOHG12LALL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG14LVLB/AOHG14LALL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG18LVLB/AOHG18LBCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG18LRLB/AOHG18LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG24LRLB/AOHG24LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG30LRLB/AOHG30LBTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG36LRLB/AOHG36LBTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG30LRLE/AOHG30LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG36LRLE/AOHG36LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG36LRLA/AOHG36LATT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG12LLTB/AOHG12LALL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG18LLTB/AOHG18LBCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG12LHTBP/AOHG12LBLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG14LHTBP/AOHG14LBLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG18LHTBP/AOHG18LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG24LHTBP/AOHG24LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AGHG09LVCA/AOHG09LVCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AGHG12LVCA/AOHG12LVCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AGHG14LVCA/AOHG14LVLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG18LVTB/AOHG18LBCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG30LRTE/AOHG30LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG36LRTE/AOHG36LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG36LRTA/AOHG36LATT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AOHG14LAC2 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOHG18LAC2 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOHG18LAT3 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOHG24LAT3 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOHG30LAT4 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
AOHG36LBLA5 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух в комбинация от две до пет вътрешни тела
WSHK170DJ9/WOHK150LJL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода
WSHK170DJ9/WOHK170LJL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода
WSHG140DG6/WOHG112LHT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHG140DG6/WOHG140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHK160DG9/WOHK112LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHK160DG9/WOHK140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHK160DG9/WOHK160LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHA050DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WSHA100DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WSHA100DG6/WOHA080LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WSHA100DG6/WOHA100LFTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WGHG140DG6/WOHG112LHT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
WGHG140DG6/WOHG140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
WGHK160DG9/WOHK112LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
WGHK160DG9/WOHK140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
WGHK160DG9/WOHK160LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
WGHA050DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
WGHA100DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
WGHA100DG6/WOHA080LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
WGHA100DG6/WOHA100LFTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
GRS-CQ6.0Pd/Na-K(I) / GRS-CQ6.0Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ8.0Pd/Na-K(I) / GRS-CQ8.0Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ10Pd/Na-K(I) / GRS-CQ10Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ12Pd/Na-K(I) / GRS-CQ12Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ14Pd/Na-K(I) / GRS-CQ14Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ16Pd/Na-K(I) / GRS-CQ16Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GWH09UB-K3DNA4F   GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12UB-K3DNA4F GREE Сплит система въздух-въздух
GWH18UC-K3DNA4F GREE Сплит система въздух-въздух
GWH09RB-K3DNA3C GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12MB-K3DNA3K GREE Сплит система въздух-въздух
GWH09MA-K3DNA3L GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12MA-K3DNA3L GREE Сплит система въздух-въздух
RAS-E10HA/RAC-E10HA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-E14HA/RAC-E14HA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18PPA/RAC-18WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PPA/RAC-25WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PPA/RAC-35WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PPA/RAC-50WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-60PPA/RAC-60WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-70PPA/RAC-70WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PXA/RAC-25WXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PXA/RAC-35WXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PXA/RAC-50WXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18PSA/RAC-18WSA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PSA/RAC-25WSA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PSA/RAC-35WSA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18PEA / RAC-18WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PEA / RAC-25WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PEA / RAC-35WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PEA / RAC-50WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-25PXA/RAC-25FXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-50RPA/RAC-50FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-35RPA/RAC-35FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-25RPA/RAC-25FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-35PXA/RAC-35FXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-50PXA/RAC-50FXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAM-53NP2A Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-53NP3A Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAM-68NP3A Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RHUE 4AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 3AVHN1 Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 6AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 6AHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RWM-2FSN3E/RAS-2HVRN2 Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-3FSN3E/RAS-3HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-4FSN3E/RAS-4HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-4FSN3E/RAS-4HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-5FSN3E/RAS-5HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-5FSN3E/RAS 5HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-6FSN3E/RAS-6HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-6FSN3E/RAS-6HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-8FSN3E/RAS-8HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-10FSN3E/RAS-10HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-4FSVNFE/RAS-4HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-5FSVNFE/RAS-5HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-6FSVNFE/RAS-6HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-4FSNFE/RAS-4HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-5FSNFE/RAS-5HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-6FSNFE/RAS-6HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RAK-18PSB/RAC-18WSB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PSB/RAC-25WSB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PSB/RAC-35WSB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PXB/RAC-25WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PXB/RAC-35WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PXB/RAC-50WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PPB/RAC-25WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PPB/RAC-35WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PPB/RAC-50WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-E10HB/RAC- E10HB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-E14HB/RAC- E14HB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18RPB/RAC-18WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25RPB/RAC-25WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RPB/RAC-35WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RPB/RAC-50WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25RXB/RAC-25WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RXB/RAC-35WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RXB/RAC-50WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-B13N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
EMVI-09/EMVO-09 Inventor Сплит система въздух-въздух
EMVI-12/EMVO-12 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-09/P2MVO-09 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-12/P2MVO-12 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-18/P2MVO-18 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-24/P2MVO-24 Inventor Сплит система въздух-въздух
H09AK.NSM/H09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
H12AK.NSM/H12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A09RK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A09VK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A09WK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A12RK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A12VK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A12WK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
D09AK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
D12AK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
UT12H.NP1/UU12WH.UE1 LG Сплит система въздух-въздух
UT18H.NP1/UU18WH.UE1 LG Сплит система въздух-въздух
UT21H.NN1/UU21WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UT24H.NN1/UU24WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UT36H.NM1/UU36WH.U31 LG Сплит система въздух-въздух
UT36H.NM1/UU37WH.U31 LG Сплит система въздух-въздух
UB21H.NG1/UU21WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UB24H.NG1/UU24WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UV36H.NL1/UU36WH.U31 LG Сплит система въздух-въздух
HN0916.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN0926.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN0936.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN0914.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
P18EL.NS2/P18EL.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW096NRR0/ASUW096NRR0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW126NRR0/ASUW126NRR0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW096J1R0/ASUW096J1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW126J1R0/ASUW126J1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW186K1R0/ASUW186K1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW246K1R0/ASUW246K1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW096BNR3/ASUW096BNS3 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW126BNR3/ASUW126BNS3 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW1862EF0/ASUW1862EF0 LG Сплит система въздух-въздух
Calido 200 MAXA Термопомпен бойлер
Calido 200-S MAXA Термопомпен бойлер
Calido 200-D MAXA Термопомпен бойлер
Calido 300 MAXA Термопомпен бойлер
Calido 300-S MAXA Термопомпен бойлер
Calido 300-D MAXA Термопомпен бойлер
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF25VE/MUZ-EF25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF35VE/MUZ-EF35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF42VE/MUZ-EF42VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF50VE/MUZ-EF50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF42VE/MUZ-SF42VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-GF60VE/MUZ-GF60VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MXZ-2D40VA Mitsubishi Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
MXZ-2D53VA Mitsubishi Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
PUHZ-SW40VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW50VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW75VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW100VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW100YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW120VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW120YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW80VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW112VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW112YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW140YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-W50VHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-W85VHA2 Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW112YHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140VHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140VHA2 Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140YHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140YHA2 Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-RP71VKA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартна окомплектовка на Mitsubishi Electric
PUHZ-RP100VKA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартна окомплектовка на Mitsubishi Electric
PUHZ-RP125VKA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартна окомплектовка на Mitsubishi Electric
MFZ-KJ25VE/MUFZ-KJ25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MFZ-KJ35VE/MUFZ-KJ35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MFZ-KJ50VE/MUFZ-KJ50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
SRK20ZJX-S/SRC20ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZJX-S/SRC25ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZJX-S/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZJX-S1/SRC50ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK60ZJX-S2/SRC60ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK63ZK-S1/SRC63ZK-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK71ZK-S/SRC71ZK-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZJ-S/SRC35ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZJ-S/SRC50ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZMP-S/SRC35ZMP-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF35ZJX-S/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF50ZJX-S/SRC50ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR25ZJ-S/SRC25ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR35ZJ-S/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC35VF/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SCM40ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
SCM45ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
SCM50ZJ-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
SCM60ZJ-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
HMA100V1/FDCW71VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100V2/FDCW71VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100VM1/FDCW71VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100V1/FDCW100VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100V2/FDCW100VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100VM1/FDCW100VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMS140V1/FDCW140VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMS140V2/FDCW140VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZMX-S/SRC35ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZMX-S/SRC50ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK60ZMX-S/SRC60ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK63ZM-S/SRC63ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK71ZM-S/SRC71ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZM-S/SRC20ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZM-S/SRC25ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZM-S/SRC50ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF25ZMX-S/SRC25ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF35ZMX-S/SRC35ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF50ZMX-S/SRC50ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR35ZJ-S/SRC35ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC25VF/SRC25ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC35VF/SRC35ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SCM40ZM-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
SCM45ZM-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
SCM60ZM-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
NIBE AP-BW30-56H NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F2030-7 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2030-9 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2040-8 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2040-12 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2040-16 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2300-14 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2300-20 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE AMS 10-8 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE AMS 10-12 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE AMS 10-16 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F1145-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-10 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-12 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-15 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-17 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-5 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-6 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-8 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-10 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-5 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-10 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-12 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-5 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-6 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-8 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-10 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1155 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1255 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-24 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-30 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-40 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-60 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1126-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1126-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1126-11 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-5 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-11 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-29H NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-37 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-45 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-58 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-69 NIBE Геотермална термопомпа
OWWP 56 OCHSNER Сплит система вода-вода
OWWP 96 OCHSNER Сплит система вода-вода
OWWP 96 R OCHSNER Сплит система вода-вода
GMSW 38 OCHSNER Геотермална термопомпа
OSWP 56 OCHSNER Геотермална термопомпа
OSWP 96 OCHSNER Геотермална термопомпа
OSWP 96 R OCHSNER Геотермална термопомпа
GMWW 7 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 10 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 13 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 15 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 19 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 23 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 28 OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 38 OCHSNER Сплит система вода-вода
GMDW 11 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 13 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 15 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 18 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 5 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 7 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 10 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 10 plus S OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 12 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 15 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 17 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 28 OCHSNER Геотермална термопомпа
GMLW 9 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 14 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 19 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 25 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 35 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMDW 5 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 8 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
599510A / OS-CEBSH24EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599501A / OS-CEBSH24EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599501A / OS-CEBCH36EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CEINH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CEINH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CETNH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CETNH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599505A / OS-CEBSH24EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599505A / OS-CEBCH36EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CEINH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CEINH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CETNH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CETNH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CEBCH36EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CEINH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CEINH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CETNH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CETNH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
WH-SDC03E3E5/WH-UD03EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC05E3E5/WH-UD05EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF07C3E5/WH-UD07CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07C3E5/WH-UD07CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
CS-VE9NKE/CU-VE9NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-VE12NKE/CU-VE12NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE7PKEW/CU-E7PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E7PKEW/CU-E7PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE9PKEW/CU-E9PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PKEW/CU-E9PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE12PKEW/CU-E12PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E12PKEW/CU-E12PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE18PKEW/CU-E18PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E18PKEW/CU-E18PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE21PKEW/CU-E21PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E21PKEW/CU-E21PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE18PKE-3/CU-RE18PKE-3 Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PKEA/CU-E9PKEA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E12PKEA/CU-E12PKEA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E18PKEA/CU-E18PKEA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PB4EA/CU-E9PB4EA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PD3EA/CU-E9PD3EA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CU-2E15PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
CU-2E18PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
CU-3E18PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
CU-4E23PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
CU-4E27PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
CU-5E34PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
WH-SDF05E3E5/WH-UD05EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF09C3E5/WH-UD09CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09C3E5/WH-UD09CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF12C3E5/WH-UD12CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12C3E5/WH-UD12CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF14C3E5/WH-UD14CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC14C3E5/WH-UD14CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF16C3E5/WH-UD16CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16C3E5/WH-UD16CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF09C3E8/WH-UD09CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09C3E8/WH-UD09CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF12C9E8/WH-UD12CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12C9E8/WH-UD12CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF14C9E8/WH-UD14CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC14C9E8/WH-UD14CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF16C9E8/WH-UD16CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16C9E8/WH-UD16CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF09D3E5/WH-UX09DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09D3E5/WH-UX09DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF12D6E5/WH-UX12DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12D6E5/WH-UX12DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF09D3E8/WH-UX09DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09D3E8/WH-UX09DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF12D9E8/WH-UX12DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12D9E8/WH-UX12DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09D3E5/WH-UH09DE5 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-SHF12D6E5/WH-UH12DE5 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-SHF09D3E8/WH-UH09DE8 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-SHF12D9E8/WH-UH12DE8 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-MDF06E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF09E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC06E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF12C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC12C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF14C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC14C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF16C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC16C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF09C3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09C3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF12C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC12C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF14C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC14C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF16C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC16C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF09D3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09D3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF12D6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12D6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF09D3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09D3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF12D9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12D9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09D3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12D6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09D3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12D9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-SDF03E3E5/WH-UD03EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
CS-QE9NKE/CU-QE9NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-QE12NKE/CU-QE12NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E7QKEW/CU-E7QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE7QKEW/CU-E7QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9QKEW/CU-E9QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE9QKEW/CU-E9QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E12QKEW/CU-E12QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE12QKEW/CU-E12QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E15QKEW/CU-E15QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E18QKEW/CU-E18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE18QKEW/CU-E18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E21QKEW/CU-E21QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE9QKE/CU-RE9QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE12QKE/CU-RE12QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE18QKE/CU-RE18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-UE18QKE/CU-UE18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CU-2RE15PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела. Системи: KIT-2MRE79-PBE, KIT-2MRE712-PBE и KIT-2MRE99-PBE
CU-2RE18PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела. Системи: KIT-2MRE712-PKE, KIT-2MRE99-PKE, KIT-2MRE912-PKE и KIT-2MRE1212-PKE
CS-UE18RKE/CU-UE18RKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
AY-XPC9PHR/AE-X9PHR Sharp Сплит система въздух-въздух
AY-XPC12PHR/AE-X12PHR Sharp Сплит система въздух-въздух
AY-XP24LR/AE-X24LR Sharp Сплит система въздух-въздух
AE-X2M14LR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AE-X2M18KR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AE-X3M18JR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AE-XM24HR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
AY-XPC12RR/AE-X12RR Sharp Сплит система въздух-въздух
RAS-B16N3KVP-E/RAS-16N3AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-45N3KVP-ND/RAS-45N3AVP-ND Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10N3KVP-E/RAS-10N3AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-25N3KVP-ND/RAS-25N3AVP-ND Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B13N3KVP-E/RAS-13N3AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-35N3KVP-ND/RAS-35N3AVP-ND Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10N3KV2-E/RAS-10N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-10SKV2-E/RAS-10SAV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B22N3KV2-E/RAS-22N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-18SKV2-E/RAS-18SAV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-22SKV2-E/RAS-22SAV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10UFV-E/RAS-10SAV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10UFV-E/RAS-10N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-M18UAV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAS-3M26UAV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAS-4M27UAV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
RAS-5M34UAV-E1 Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
HWS-803XWHM3-E/HWS-803H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-803XWHT6-E/HWS-803H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-803XWHT9-E/HWS-803H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1103H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1103H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1103H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1103H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1103H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1103H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1403H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1403H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1403H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1403H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1403H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1403H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1603H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1603H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1603H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-16G2KVP-E/RAS-16G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
HWS-P804XWHM3-E/HWS-P804HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P804XWHT6-E/HWS-P804HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P804XWHT9-E/HWS-P804HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P1404XWHM3-E/HWS-P1104HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P1404XWHT6-E/HWS-P1104HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P1404XWHT9-E/HWS-P1104HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
RAS-5M34S3AV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
TKN-A28DV/TKG-A28DV TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
TKN-A35DV/TKG-A35DV TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
TKN-A56DV/TKG-A56DV TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
GAN-A28IVL/GAG-A28IVL TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
Vitocal 350-G BWC A07 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 350-G BW A07 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 350-G BWS A07 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-S AWT-AC A07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 242-S AWT-AC B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 242-S AWT-AC B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 300-A AWCI-AC A09 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 300-A AWO-AC A09 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 242-S AWT-AC A04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWT-AC B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-G BWC A17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-G BWT A06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-G BWT A08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-G BWT A10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-G BWT A06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-G BWT A08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-G BWT A10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-S AWT-AC A04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWT-AC A07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWT-AC B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-A AWCI-AC A07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-A AWCI-AC A10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-G BWC A06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-G BWC A08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-G BWC A10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-G BWC A13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-S AWB B04 Viessmann Сплит система въздух-вода
MSZ-DM25VА/MUZ-DM25VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ50VА/MUZ-HJ50VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ60VА/MUZ-HJ60VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ71VА/MUZ-HJ71VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
GWH12RB-K3DNA3G GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12MA-K3DNA3M GREE Сплит система въздух-въздух
AQUA-1 PLUS 90 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 160 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 200 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 260 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 200 LT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 260 LT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
ORANGE 8 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 10 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 12 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 16 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 18 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 20 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 23 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 25 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 29 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 34 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 38 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 42 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
FTXM20K/RXM20L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
i-KIR MTD 0011m CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
i-KIR MTD 0031m CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
i-KIR MTD 0061m CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0011ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0025ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0031ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0041ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0031t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0041t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0051t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0061t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0091t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0041ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0041t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0041ts CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0061t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0061ts CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0071t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0071ts CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
ASHG30LMTA/AOHG30LMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG36LMTA/AOHG36LMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG24LRLB/AOHG24LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG30LRLB/AOHG30LBTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG36LRLB/AOHG36LBTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG12LHTBP/AOHG12LBLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG14LHTBP/AOHG14LBLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG18LHTBP/AOHG18LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG24LHTBP/AOHG24LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG18LRLB/AOHG18LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
Vitocal 200-S AWB-AC B04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B05 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
FTXM20M/RXM20M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM25M/RXM25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM35M/RXM35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM42M/RXM42M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM50M/RXM50M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM60M/RXM60M Daikin Сплит система въздух-въздух
WH-ADC0309H3E5/WH-UD03HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD05HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD07HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD03EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD05EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD07FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UD12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UD16FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UD09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UD12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UD16FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UX09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UX12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UX09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UX12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UX16FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC03H3E5/WH-UD03HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC05H3E5/WH-UD05HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07H3E5/WH-UD07HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E5/WH-UD09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E8/WH-UD09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12H9E8/WH-UD12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16H9E8/WH-UD16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09H3E8/WH-UX09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12H9E8/WH-UX12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC16H9E8/WH-UX16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07F3E5/WH-UD07FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09F3E5/WH-UD09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12F6E5/WH-UD12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16F6E5/WH-UD16FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09F3E8/WH-UD09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12F9E8/WH-UD09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16F9E8/WH-UD16FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09F3E5/WH-UX09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12F6E5/WH-UX12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09F3E8/WH-UX09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12F9E8/WH-UX12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC16F9E8/WH-UX12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E5/WH-UH09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F6E5/WH-UH12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E8/WH-UH09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F9E8/WH-UH12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-MDC05F3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC06G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC12G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC16G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09G3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12G9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09G3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12G9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD03HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD03HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD05HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD05HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD07HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD07HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD09HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD09HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UD12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UD16HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UD09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UD12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UD16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UX09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UX12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UX09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UX12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UX16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC03H3E5/WH-UD03HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC05H3E5/WH-UD05HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07H3E5/WH-UD07HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E5/WH-UD09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12H6E5/WH-UD12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16H6E5/WH-UD16HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E8/WH-UD09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12H9E8/WH-UD12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16H9E8/WH-UD16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09H3E5/WH-UX09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12H6E5/WH-UX12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09H3E8/WH-UX09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12H9E8/WH-UX12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC16H9E8/WH-UX16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SQC09H3E8/WH-UQ09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SQC12H9E8/WH-UQ12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SQC16H9E8/WH-UQ16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E5/WH-UH09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F6E5/WH-UH12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E8/WH-UH09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F9E8/WH-UH12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-MDC05H3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC07H3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09H3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
RAS-B10UFV-E1/RAS-10N3AV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B13UFV-E1/RAS-13N3AV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
Vitocal 300-G BWC B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ-NC B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ-NC B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ-NC B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 343-G BWТ B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 343-G BWТ B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 343-G BWТ B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-S AWB B05 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB B07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е-AC 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е-AC 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е-AC 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT 111.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT 111.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT 111.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-AC 111.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-AC 111.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-AC 111.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
CS-Z12-SKEW-M/CU-Z12-SKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
GWH12KF-K3DNA6G GREE Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZSX-S/SRC 20 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZSX-S/SRC 25 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZSX-S/SRC 35 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZSX-S/SRC 50 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 60 ZSX-S/SRC 60 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 63 ZR-S/SRC 63 ZR-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 71 ZR-S/SRC 71 ZR-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 80 ZR-S/SRC 80 ZR-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZS-S/SRC 20 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZS-SB/SRC 20 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZS-ST/SRC 20 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZS-S/SRC 25 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZS-SB/SRC 25 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZS-ST/SRC 25 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZS-S/SRC 35 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZS-SB/SRC 35 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZS-ST/SRC 35 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZS-S/SRC 50 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZS-SB/SRC 50 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZS-ST/SRC 50 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC 25 VF/SRC 25 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC 35 VF/SRC 35 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35 ZMP-S/SRC 35 ZMP-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 100 ZR-S / FDC 100 VNP Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SCM 40 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела: SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S
SCM 45 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела: SRK25ZSX-S + SRK20ZSX-S
SCM 50 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела: SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S
SCM 60 ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела: SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S
FDCW 71 VNX-A/HMA 100V1 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 100 VNX-A/HMA 100V1 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 140 VNX-A/ HMS 140VA1 + HT30 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 140 VNX-A/ HMS 140VA1 + MT300 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 140 VNX-A/ HMS 140VA1 + MT500 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
MSZ-WN25VA/MUZ-WN25VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-WN35VAMUZ-WN35VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGB/MUZ-LN25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGR/MUZ-LN25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGV/MUZ-LN25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGB/MUZ-LN35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGR/MUZ-LN35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGV/MUZ-LN35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGB/MUZ-LN50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGR/MUZ-LN50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN60VGB/MUZ-LN60VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN60VGR/MUZ-LN60VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN60VGV/MUZ-LN60VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
FTX25KM/RX25KM Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35KM/RX35KM Daikin Сплит система въздух-въздух
CH-S09FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S12FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S18FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S24FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S09FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S12FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S18FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S24FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S09FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S12FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S18FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S24FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S09FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S12FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S18FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S24FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S09FVX Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Инверторна конзола
CH-S12FVX Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Инверторна конзола
CH-S18FVX Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Инверторна конзола
CH-ID12NK4 / CH-IU12NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-ID24NK4 / CH-IU24NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-ID30NK4 / CH-IU30NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-ID42NK4 / CH-IU42NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-IC24NK4 / CH-IU24NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IC36NK4 / CH-IU36NМ4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IC42NK4 / CH-IU42NМ4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IC60NK4 / CH-IU60NМ4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IF12NK4 / CH-IU12NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF18NK4 / CH-IU18NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF24NK4 / CH-IU24NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF30NK4 / CH-IU30NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF36NK4 / CH-IU36NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF42NK4 / CH-IU42NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF48NK4 / CH-IU48NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CHML-U14NK2 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U18NK3 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U21NK3 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U24NK3 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U28NK4 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-IW09VNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Vip Inverter
CHML-IW12VNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Vip Inverter
CHML-IW18VNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Vip Inverter
CHML-IW07DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW09DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW12DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW18DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW09CNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Cozy Inverter
CHML-IW12CNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Cozy Inverter
CHML-IW18CNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Cozy Inverter
CHML-IW07INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IW09INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IW12INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IW18INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IF09NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IF12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IF18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IF24NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IK09NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Инверторна конзола
CHML-IK12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Инверторна конзола
CHML-IK18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Инверторна конзола
CHML-IC12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло 4-пътна касета
CHML-IC18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло 4-пътна касета
CHML-IC24NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло 4-пътна касета
CHML-ID09NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID21NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID24NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-13G2KVP-E / RAS-13G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-16G2KVP-E / RAS-16G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
GWH09QB-K3DNC2C GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12QB-K3DNC2D GREE Сплит система въздух-въздух
GWH18QD-K3DNC2G (LCLH) GREE Сплит система въздух-въздух
GWH24QE-K3DNC2G (LCLH) GREE Сплит система въздух-въздух
RAS-3M263SAV-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
ASYG12LMCE/AOYG12LMCE Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
RVL-I PLUS 5 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 7 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 10 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 14 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 14 T Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
CHYHBH08AV32 Daikin Хибридна термопомпа
AE090JXYDEH/EU Samsung Термопомпена система въздух-вода
A2W KIT-AXC9GE5 Panasonic Термопомпена система въздух-вода
2MXM50M Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
FVXM35F/RXM35M9 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXP35L/RXP35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXP25L/RXP25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXP50L/RXP50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXF35A/RXF35A Daikin Сплит система въздух-въздух
CH-S09FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-B123zE170A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S12FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-B123zE170A, стр. Р2-3/стр. К9 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S18FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-D20zF030 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S24FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-D20zF030 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S09FTXC WiFi / SCB001N0610_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S12FTXC WiFi / SCB001N0620_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S18FTXC WiFi / SCB001N0630_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S24FTXC WiFi / SCB001N0640_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S09FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0011 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S012FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0021 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S18FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0051 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S24FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0061 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S09FTXQ WiFi / CB470001002 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S12FTXQ WiFi / CB470001101 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S18FTXQ WiFi / CB460003800 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S24FTXQ WiFi / CB470000700 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S09FTXQ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S12FTXQ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S18FTXQ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S24FTXL2Q-NG WiFi / CB419015700 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S09FTXЕ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S12FTXЕ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S18FTXЕ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S24FTXL2E-NG WiFi / CB419015701 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
FTXA25AW/RXA25A Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXA35AS/RXA35A Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXF25A/RXF25A Daikin Сплит система въздух-въздух
 FVXM25F/RXM25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXA50AT/RXA50A Daikin Сплит система въздух-въздух
SRK35ZSX-S / SRC35ZSX-S Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
Fujitsu ASYG12KXCA / AOYG12KXCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
GWH09AAB-K6DNA4A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH12AAB-K6DNA4A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH18AAD-K6DNA4B GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH24AAD-K6DNA4A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH09ACC-K6DNA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH12ACC-K6DNA1D GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH18ACD-K6DNA1D GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH24ACE-K6DNA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH09YD-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
GWH12YD-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
GWH18YE-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
GWH24YE-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
AR09NXCXAWKNEU/AR09NXCXAWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXCXAWKNEU/AR12NXCXAWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXPXBWKNEU/AR09NXPXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXPXBWKNEU/AR12NXPXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXWXBWKNEU/AR09NXWXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXWXBWKNEU/AR12NXWXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09KSWNAWKNET/AR09KSWNAWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12KSWNAWKNET/AR12KSWNAWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09KSWSBWKNET/AR09KSWSBWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12KSWSBWKNET/AR12KSWSBWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXWSAURNEU/AR09NXWSAURXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXFHBWKNEU/AR09NXFHBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXFHBWKNEU/AR12NXFHBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AJ040NCJ2EG/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ050NCJ2EG/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ040MCJ2EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ050MCJ2EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ052MCJ3EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ068MCJ3EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ100MCJ5EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AE050JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE040JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE060JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE044MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE066MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090MXTPGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120MXTPGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160MXTPGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AM080MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM100MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM120MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM200MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM300KXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
3MXM52N Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAS-22PKVSG-E/RAS-22PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
HM051M.U42 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM071M.U42 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM091M.U42 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM121M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM141M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM161M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM123M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM143M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM163M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU091.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU121.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU141.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU123.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU143.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU051.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU071.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU091.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU121. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU141. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU123. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU143. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU121. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU141. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU123. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU143. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
AC09BQ.NSJ/AC09BQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
AC12BP.NSJ/AC12BP.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
AC18BP.NSK/AC18BP.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
DC09RQ.NSJ/DC09RQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
DC12RQ.NSJ/DC12RQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
DC18RQ.NSK/DC18RQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
PC09SQ.NSJ/PC09SQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
PC12SQ.NSJ/PC12SQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
PC18SQ.NSK/PC18SQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
S09EQ.NSJ/S09EQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
S18EQ.NSK/S18EQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
GWHD18NK3KO (LCLH) GREE Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с едно или две вътрешни тела
GWHD24NK3MO (LCLH)     GREE Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
GWHD28NK3KO (LCLH) GREE Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две, три  или четири  вътрешни тела
GRS-CQ10Pd/NaE-K GREE Термопомпена система въздух-вода
GRS-CQ16Pd/NaE-K GREE Термопомпена система въздух-вода
GRS-CQ16Pd/NaE-M GREE Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK2/HU161.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
EHBH08D6V/ EHBH08D6V Daikin Термопомпена система въздух-вода
ASHG09KGTA/AOHG09KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG 07KMTA/AOHG07KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AEYC-0639U-CH CHOFU, Япония Моноблок система въздух-вода
AEYC-1039U-CH CHOFU, Япония Моноблок система въздух-вода
AEYC-1639U-CH CHOFU, Япония , Моноблок система въздух-вода
SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-W Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
AR12MSPXBWKNEU/AR12MSPXBWKXEU. Samsung Сплит система въздух-въздух
MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGW/MUZ-LN25VGHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VGHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGW/MUZ-LN50VGHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
RAS-B10PKVSG-E/RAS-10PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B13PKVSG-E/RAS-13PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B16PKVSG-E/RAS-16PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
SRK35ZSP-S/SRC35ZSP-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
A2W WH-MDC09G3E5  Panasonic Моноблок система въздух-вода
RAK-25RXD/RAC-25WXD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RXD/RAC-35WXD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RXD/RAC-50WXD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25RPD/RAC-25WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RPD/RAC-35WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-42RPD/RAC-42WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RPD/RAC-50WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PED/RAC-25WED Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PED/RAC-35WED Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PED/RAC-50WED Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PPD/RAC-50NPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-60PPD/RAC-60NPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-70PPD/RAC-70NPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-25RPA/RAC-25FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-35RPA/RAC-35FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-50RPA/RAC-50FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAM-33NP2B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-40NP2B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-53NP2B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-53NP3B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAM-68NP3B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAM-70NP4B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
RAM-90NP5B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
RAM-110NP6B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с шест вътрешни тела
RWH-4.0VNF(W)E/RAS-4WHVNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-5.0VNF(W)E/RAS-5WHVNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-6.0VNF(W)E/RAS-6WHVNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-4.0NF(W)E/RAS-4WHNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-5.0NF(W)E/RAS-5WHNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-6.0NF(W)E/RAS-6WHNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWM-2.0NE/RAS-2WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-2.5NE/RAS-2.5WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-3.0NE/RAS-3WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-4.0NE/RAS-4WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-5.0NE/RAS-5WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-6.0NE/RAS-6WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-4.0NE/RAS-4WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-5.0NE/RAS-5WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-6.0NE/RAS-6WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-8.0NE/RAS-8WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-10.0NE/RAS-10WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWD-2.0NWE-200S/RAS-2WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-2.5NWE-200S/RAS-2.5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-3.0NWE-200S/RAS-3WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-4.0NWE-200S/RAS-4WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-5.0NWE-200S/RAS-5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-6.0NWE-200S/RAS-6WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-4.0NWE-200S/RAS-4WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-5.0NWE-200S/RAS-5WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-6.0NWE-200S/RAS-6WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWD-2.0NWE-260S/RAS-2WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-2.5NWE-260S/RAS-2.5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-3.0NWE-260S/RAS-3WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-4.0NWE-260S/RAS-4WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-5.0NWE-260S/RAS-5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-6.0NWE-260S/RAS-6WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-4.0NWE-260S/RAS-4WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-5.0NWE-260S/RAS-5WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-6.0NWE-260S/RAS-6WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWD-2.0NWLE-200S/RAS-2WHVN Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWD-2.5NWLE-200S/RAS-2.5WHVN Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RASM-3VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-4VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-5VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-6VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-4NE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-5NE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-6NE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода