Успешни проекти

Диана Петкова – бл. 145, ж.к. Тракия, гр. Пловдив

Posted at November 14, 2015 | By : | Categories : Uncategorized | Comments Off on Диана Петкова – бл. 145, ж.к. Тракия, гр. Пловдив

“Моето семейство използва кредит „Енергийна ефективност”, който изплатихме след 6 месеца. Ефектът е огромен. Трудно е да засечем икономическият ефект, защото цените се покачиха многократно оттогава. Но две неща ми правят впечатление. Първо, с един радиатор в хола сега отопляваме и хола и трапезарията. А преди той не се усещаше само в едната стая. И второ, преди не можехме да спим добре в спалнята през лятото. Беше ужасно горещо. Сега нямаме този проблем.”