Отопление и БГВ (биомаса)

Доставчици и Изпълнители

 • Деста 60 СД

  София 1614 кв. Горна Баня, ул. "Борислав Огойски" № 33

  Телефон: 02 957 7423, 0888 511 190 | Факс: 02 957 7423


  Доставка и монтаж на слънчеви воднагревателни системи и отоплителни системи на биомаса.

 • Джей Еф Терм ООД

  гр.Елин Пелин ул. "Кирил и Методий" № 1

  Телефон: 0899 822 519 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса; слънчеви воднагревателни системи и отоплителни системи на газ.

 • Джейтерм ЕООД

  Пловдив ул. "Брезовско шосе" № 145

  Телефон: 032 966 699, 0888 640 750 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса.

 • Дженерал клима ЕООД

  гр. Враца бул. "Васил Кънчов" №: 39, Източна промишлена зона

  Телефон: 0879 090 309,0888 534 358 | Факс:


  Доставка, монтаж и пуск на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Доставка, монтаж и сервиз на отоплителни системи на биомаса и слънчеви воднагревателни системи. Доставка и монтаж на отоплителни системи на газ. Проектиране и изграждане на сградна инсталация за централно отопление и БГВ в жилищна сграда.

 • Джордан Ем ЕООД

  София кв. Горна Баня, бул. "Никола Петков " № 136

  Телефон: 02 460 0175, 0884 330 020, 0884 330 030 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи. Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса. Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на газ.

 • ДЗЗД МИКРО КЛИМА

  Варна ул ."Тодор Бояджиев" № 5

  Телефон: 0878 305 562 , 0879 474 694, 0878 305 562 , 0879 474 694 | Факс: 052 391 000


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; слънчеви водонагревателни системи и отоплителни системи на биомаса.

 • ДИВ ИМПЕКС ООД

  София бул. "Никола Петков" № 73

  Телефон: 029 555 651, 0888 922 128, 0896 833 080 | Факс:


  Проектиране, производство, доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса с търговска марка DA VINCI.

 • ДИВА ЕООД

  Самоков 2000 бул. "Софийско Шосе" № 15

  Телефон: 0878 334 448 , 0878 334 446 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтажна отоплителни системи на газ; отоплителни системи на биомаса; слънчеви водонагревателни системи и отоплителни и охлаждащи климатични системи.

 • Диди 94 ООД

  гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №: 17

  Телефон: 032 694 181; 0888 658 998, 0896 788 027; 0888 652 181; 0896 213 594 | Факс:


  Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни системи на биомаса; слънчеви воднагревателни системи; отоплителни системи на газ; отоплителни и охлаждащи климатични системи и рекуперативни вентилационни системи.

 • Димар Норд-Ийст ЕООД

  Варна ул."Мир" № 32 А

  Телефон: 052 58 00 59, 0879 234 638 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса; отоплителни системи на газ и слънчеви водонагряващи системи.