Изолации

Доставчици и Изпълнители

 • Бургас Комерс АД

  Бургас кв. Победа, ул."Индустриална" № 47

  Телефон: 056 844 450, 0889 721 257 | Факс: 056 845 157


  Доставка на топлоизолационни системи.

 • Бял Бор АД

  гр. София Цар Борис III №140

  Телефон: 02 855 1170, 02 917 9230 | Факс: 02 955 5724


  Производство, доставка и монтажна дървена дограма. Специализирана в проектирането и производството на сглобяеми къщи с висок клас изолация на стени, покриви и подове.

 • Бял Бор Проект ЕООД

  гр. Пазарджик ул. "Любен Боянов" № 2

  Телефон: 034 455 515 | Факс: 034 455 515


  Доставка и монтаж на топлоизолационни системи.

 • Валента АГ ЕООД

  Стара Загора 6000 кв. Индустриален, база "Яйцекооп".

  Телефон: 042 621 044 | Факс: 042 621 044


  Доставка на топлоизолационни системи.

 • Варна Пласт ООД

  Варна 9000 ул. “Христо Самсаров” № 26

  Телефон: 052 657 575, 0899 171 090 | Факс: 052 657 575


  Mонтаж на топлоизолационни системи. Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма.

 • Васил Иванов Костов ЕТ

  София кв. Враждебна, ул. "4" № 3А

  Телефон: 02 995 0338, 0884 911 526 | Факс:


  Проектиране,производство,доставка и монтаж на AL и PVC дограма. Доставка и монтаж на топлоизолационни системи. Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса.

 • ВЕМА-АР ООД

  София ул."инж.Георги Белов" № 25

  Телефон: 02 874 11 31,02 443 99 05, 0888 789 692, 0888 470 161 | Факс:


  Доставка и монтаж на топлоизолационни системи (производство на "JUB" Словения).

 • Вени пласт ЕООД

  гр. Ловеч ул. "Георги Сава Раковски" №: 5

  Телефон: 0885 505 177, 0894 718 198 | Факс:


  Проектиране, изработка, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма. Доставка и монтаж на топлоизолационни системи.

 • Венчев ООД

  Пазарджик бул. "България" № 37

  Телефон: 066 9000, 0889 368 615,0896 411 554 | Факс: 066 9000


  Доставка на топлоизолационни системи тип "EPS F80 14,5-16,5 кг", "EPS F70 12,5-14,5 кг" с изолационни материали на фирма"Рьофикс" ЕООД.

 • Вердес ЕООД

  София ул. Ралевица № 64

  Телефон: 02 956 9520 | Факс: 02 956 9520


  Доставка и монтаж на топлоизолационни системи.