Отопление и БГВ (газ)

Доставчици и Изпълнители

 • Газ Сервиз Про ООД

  Варна ул. „Драва Соболч“ №2

  Телефон: 0878 461 069 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса и слънчеви водонагревателни системи. Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на газ.

 • Газ Топло Инженеринг-Стойчо Костадинов ЕТ

  Стара Загора ул. "Христо Ботев" № 123

  Телефон: 042 600 616, 0888 417 605 | Факс: 042 600 616


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на газ.

 • Газдом – 74ЮД ЕООД

  Кюстендил ул. "Македония" № 26, вх. В, ет.5, ап.49

  Телефон: 0894 713 214 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на газ.

 • Газкинетикс ООД

  Варна ул. "Иван Драсов" № 25

  Телефон: 052 601 105, 0878 741 277 | Факс: 052 601 105


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на газ.

 • Газкомплект ООД

  гр. Камено ул. "Елин Пелин" №: 9

  Телефон: 0897 870 849 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на газ.

 • Газкомфорт България ЕООД

  София 1618 бул. "Цар Борис III" № 251

  Телефон: 02 856 5000, 0700 18 600 | Факс: 02 856 1100


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на газ. Доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи.

 • Газови Системи Инженеринг ООД

  София ул. "Люба Величкова" № 34

  Телефон: 02 827 4040, 0887 249 377, 0889 198 127 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на газ с продукти на фирма "Роберт Бош". Доставка и монтаж на рекуперативни вентилационни системи; отоплителни и охлаждащи климатични системи; отоплителни системи на биомаса и слънчеви воднагревателни системи.

 • Газтек ООД

  София ж.к. Бъкстон, ул. "Ген. Стефан Тошев" № 78, оф.8

  Телефон: 02 855 0758, 0888 899 885 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на газ. Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса. Доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи.

 • Газтерм Инженеринг ЕООД

  София 1619 ул. "Люлински път" No 8

  Телефон: 0887 805 957 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса; слънчеви воднагревателни системи и отоплителни системи на газ.

 • Галатек ЕООД

  Варна р-н Аспарухово, Местност Зеленика 127, ет. 2, ап. 4

  Телефон: 052 610 596, 0879 345 788, 0899 925 787 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса; слънчеви воднагревателни системи; отоплителни системи на газ и газификационни инсталации.