Отопление и БГВ (централно)

Доставчици и Изпълнители

 • Екотерм Проект ЕАД

  София ул. „Неделчо Бончев" № 10

  Телефон: 02 978 3990, 02 978 7860 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; отоплителни системи на биомаса; отоплителни системи на газ; слънчеви водонагряващи системи и централни отоплителни инсталации.

 • Екотерм Проект ЕАД

  Плевен ул. „ Метро" № 3

  Телефон: 064 980 097 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; отоплителни системи на биомаса; отоплителни системи на газ; слънчеви водонагряващи системи и централни отоплителни инсталации.

 • Емил Радославов ЕТ

  Берковица ул. "Поручик Загорски" № 11

  Телефон: 0953 883 43, 0889 232 172 | Факс: 0953 883 43


  Доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи; топлоизолационни системи. Проектиране, доставка и монтаж на централни отоплителни инсталации.

 • Енджълс ЕООД

  Велико Търново ул. "Филип Тотю" № 20

  Телефон: 062 519 066, 0898 623 920 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; отоплителни системи на газ, биомаса, слънчеви водонагревателни системи и абонатни станции и рекуперации.

 • Ивком Комерс ЕООД

  София 1510 ул. ”Макгахан” бл. 71, вх. А, ап.1

  Телефон: 02 947 9712, 02 947 9707 | Факс: 02 946 7746


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; отоплителни системи на газ и на биомаса; слънчеви водонагревателни системи; рекуперативни вентилационни системи ; фотоволтаични системи и централни отоплителни инсталации. Доставка и монтаж на топлоизолационни системи.

 • Иво Геров-Ай Ви Джи ЕТ

  Враца ул. "Драган Цанков" № 1

  Телефон: 092 160 2209, 0886 111 001 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтажна отоплителни системи на газ; отоплителни системи на биомаса; слънчеви воданагряващи системи и централни отоплителни инсталации. Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи.

 • Инстал Инженеринг ЕООД

  София 1700 кв."Витоша", ул. "Проф.Хр. Вакарелски" № 13Б

  Телефон: 02 868 91 70, 0887 525 772 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи с продукти на фирми "Daikin". Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса с продукти на фирми "Erato". Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на газ с продукти на фирми "Wolf". Проектиране, доставка и монтаж на рекуперативни вентилационни системи. Проектиране, доставка и монтаж на централни отоплителни инсталации с продукти на фирми "Erato".

 • Йелс ЕООД

  София 1836 район р-н Подуяне, ж.к. ЛЕВСКИ Г, 15, вх. Г, ет. 2, ап. 93

  Телефон: 0887 363 628,0878 468 827, 0882 428 827 | Факс: 02 946 88 27


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; слънчеви водонагряващи системи; рекуперативни вентилационни системи и централни отоплителни инсталации.

 • Калфин ООД

  София ж.к. "Надежда" 1, бл. 118, aп. 43

  Телефон: 0887 892 927 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Доставка и монтаж на рекуперативни вентилационни системи. Доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи. Доставка и монтаж на централни отоплителни инсталации. Доставка и монтаж на топлоизолационни системи.

 • Карана 2007 ЕООД

  София кв. Манастирски ливади, ул." Лъвски рид" № 16

  Телефон: 02 869 43 06, 0886 42 88 86 | Факс:


  Проектиране, производство, доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи с продукти на фирма "Daikin". Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи и инсталации за топла вода с продукти на фирми "Теси ООД", "Alke B.V". Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи с продукти на фирма "Rendamax B.V." и на фирма "Теси ООД" .

Стр. 4 от 71234567