Фотоволтични системи

Доставчици и Изпълнители

 • Еко Енерджи Солюшънс ЕООД

  гр. София ж.к. Дружба,бл. 73, вх. В, ет. 6, ап. 63

  Телефон: 0876 556 796, 0877 700 726 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса; слънчеви водонагревателни системи и фотоволтаични системи с продукти на фирми "НЕС – Нови енергийни системи" ООД

 • Еко Пауър Системс ООД

  София ул. "Н. Ракитин" № 1, ет.2

  Телефон: 02 943 7757, 02 943 7756, 02 943 7757, 02 943 7756 | Факс:


  Доставка, монтаж и поддръжка на слънчеви воднагревателни системи и фотоволтаични системи.

 • Еко Солар Т ООД

  София 1113 ул. "Тинтява" № 15

  Телефон: 02 868 9597, 0899 881 272 | Факс: 02 868 9597


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; слънчеви водонагревателни системи и фотоволтаични системи.

 • Екоел БГ ООД

  Бургас бул. "Мария Луиза" № 69

  Телефон: 056 84 51 55 | Факс: 056 84 51 55


  Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични системи.

 • Екопроект ООД

  София бул. "Околовръстен път" № 108(между кв. Симеоново и кв. Драгалевци и търговски обекти: Гуми Център "Диана" и "Декор Център)

  Телефон: 02 860 1272, 0896 630 991 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични системи.

 • Електрообзавеждане Казанлък ЕООД

  гр.Казанлък ”Генерал Скобелев”№ 12

  Телефон: 043 163 700, 0887 262 827 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи и фотоволтаични системи.

 • Електросоларни Системи ООД

  София ж.к.Света Троица, бул. "Габрово" №1, Бл.347, вх.Б, ап.1

  Телефон: 02 489 69 17 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични системи.

 • Елсол ООД

  Пловдив бул. "Дунав" No 77(база Беслет)

  Телефон: 0888 078 538, 0885 866 655, 0888 078 538, 0885 866 655 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични инсталации и системи.

 • ЕМ БГ СОЛАР ЕООД

  София 1000 ул. "Дунав" № 36

  Телефон: 02 983 1575 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични системи.

 • ЕНЕРКО БГ ООД

  Силистра 7500 ул. "ул.Черно море" № 9

  Телефон: 086 822 726, 0894 988 333 | Факс: 086 501 001


  Проектиране, доставка имонтаж на фотоволтаични системи; слънчеви воднагревателни системи; фотоволтаични системи и отоплителни и охлаждащи климатични системи.