Heat Pump Systems

Eligible Technologies

List of Eligible Heat Pump Systems

REECL loans and grants are only available if the installed heat pump systems, appear on this list. The eligible heat pump systems installed must be new, not recycled or refurbished.

Продукт Прозводител Тип / модел
V2 18 / AOHG18LALL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 24 / AOHG24LALA AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 30 / AOHG30LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 36 / AOHG36LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 45 / AOHG45LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 54 / AOHG54LETL AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 36 T3 / AOHG36LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 45 T3 / AOHG45LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 54 T3 / AOHG54LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 36 T6 / AOHG36LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 45 T6 / AOHG45LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
V2 54 T6 / AOHG54LATT AQUATERMIC Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia TRI 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia TRI 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia TRI 16 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 13 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa 16 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Hybrid Duo Gaz 13 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Alfea Hybrid Duo Gaz TRI 11 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Alfea Hybrid Duo Gaz TRI 14 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Alfea Hybrid Duo Gaz TRI 16 Atlantic Сплит система въздух-вода, Хибридна термопомпа с вградена газова отоплителна секция, инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Explorer 200 Atlantic Термопомпен бойлер
Explorer 270 Atlantic Термопомпен бойлер
Discovery-2 200 Atlantic Термопомпен бойлер
Alfea Evolution 2 – 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Evolution 2 – 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Evolution 2 – 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Evolution 2 – 10 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa + 10 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 5 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 6 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 8 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Extensa Duo + 10 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Duo 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Duo 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Tri Duo 11 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Tri Duo 14 Atlantic Сплит система въздух-вода
Alfea Excellia Tri Duo 16 Atlantic Сплит система въздух-вода
42HVS09A/38YVS09A Carrier Сплит система въздух-въздух
42HVS12A/38YVS12A Carrier Сплит система въздух-въздух
42HVS18A/38YVS18A Carrier Сплит система въздух-въздух
42HVS24A/38YVS24A Carrier Сплит система въздух-въздух
42EQV035M/38EYV035M Carrier Сплит система въздух-въздух
YUNA 20H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 33H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 50H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 65H CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 33HT CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 50HT CIAT Сплит система въздух-вода
YUNA 65HT CIAT Сплит система въздух-вода
ATXS25G/ARXS25G Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS35G/ARXS35G Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX20JV/ARX20JV Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX25JV/ARX25JV Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX35JV/ARX35JV Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX50JV/ARX50JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JW/RXG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35JW/RXG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JA/RXG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K/RXS25K Daikin Сплит система въздух-въздух
EHBX16CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXS20K/RXL20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K/RXL25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXLG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
2AMX40G Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
2AMX50G Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
3AMX52Е Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
2MXS40H Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
2MXS50H Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
3MXS40K Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
3MXS52E Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
3MXS68G Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
4MXS68F Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
4MXS80E Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
5MXS90E Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
EHVH04S18CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S18CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S26CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S18CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH08S26CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVH16S18CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACY1/ERSQ011AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EHVH16S26CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX04S18CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S18CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S26CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S18CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX08S26CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHSX04P30A/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P30A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P30A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P50A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX08P50A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX16P50A/ERLQ011CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX16P50A/ERLQ014CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSX16P50A/ERLQ016CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB04P30A/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P30A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P30A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P50A/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB08P50A/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB16P50A/ERLQ011CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB16P50A/ERLQ014CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHSXB16P50A/ERLQ016CV3/CW1 Daikin Сплит система въздух-вода с интегрирана слънчева водонагревателна система
EHBH04CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH08CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ014BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX04CB3V/ERLQ004CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB3V/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB9W/ERLQ006CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB3V/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX08CB9W/ERLQ008CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ011CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ014CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ016CV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ011BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ016BV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ011BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ014BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB3V/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBX16CB9W/ERHQ016BW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EBHQ006BBV3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ008BBV3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDHQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EDLQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ011BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ014BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ016BB6V3 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ011BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ014BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBHQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EBLQ016BB6W1 Daikin Моноблок система въздух-вода
EKHBRD011ACV1/ERSQ011AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD014ACV1/ERSQ014AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACV1/ERSQ016AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACV1/ERRQ011AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACV1/ERRQ011AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACV1/ERRQ016AV1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD014ACY1/ERSQ014AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACY1/ERSQ016AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD011ACY1/ERRQ011AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD014ACY1/ERRQ014AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EKHBRD016ACY1/ERRQ016AY1 Daikin Високо температурна сплит система въздух-вода
EGSQH10S18A9W Daikin Сплит система земя-вода
EHVX16S18C3V/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18C3V/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S18C3V/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ016CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CA9W/ERLQ014CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CA9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26C9W/ERLQ014CBW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CA9W/ERLQ014CBW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX16S26CB9W/ERLQ014CBW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA3V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA3V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6V3/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9W/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9T1/ERLQ016CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA3V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9W/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9T1/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA3V3/ERLQ014CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA9W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA6V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9T1/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA3V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9W/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA6T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BA9T1/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBX016BA3V3/ERLQ011CAV3 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6WN/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6V3/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6T1/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9WN/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9T1/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA9W/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA3V/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB3V3/ERLQ016CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA9W/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA3V/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB3V3/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6WN/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6V3/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6T1/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9WN/ERLQ014CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB3V3/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6V3/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6WN/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB6T1/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9WN/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EKHBH016BB9T1/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXS20K2V1B/RXS20L2V1B Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K2V1B/RXS25L2V1B Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS35K2V1B/RXS35L2V1B Daikin Сплит система въздух-въздух
EHBH16CA9W/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
EHBH16CA3V/ERLQ011CAW1 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXG35JA/RXG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS20K/RXS20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXS25F/RXS25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG20LW/RXG20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG20LS/RXG20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LW/RXG25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LS/RXG25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LW/RXG35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LS/RXG35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG50LW/RXG50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG50LS/RXG50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXG25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG35K/RXG35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ20LW/RXJ20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ20LS/RXJ20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ25LW/RXJ25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ25LS/RXJ25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ35LW/RXJ35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ35LS/RXJ35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ50LW/RXJ50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXJ50LS/RXJ50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM20K/RXM20L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM25K/RXM25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM35K/RXM35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM42K/RXM42L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM50K/RXM50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS20K/RXS20L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS25K/RXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS35K/RXS35L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS42K/RXS42L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS50K/RXS50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX20J3/RX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX25J3/RX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35J3/RX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX20K/RX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX25K/RX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35K/RX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX50K/RX50K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX60K/RX60K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB20C/RXB20C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB25C/RXB25C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB35C/RXB35C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB50C/RXB50C Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXB60C/RXB60C Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXS25F/RXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FDXS25F/RXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LW/RXLG25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25LS/RXLG25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LW/RXLG35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35LS/RXLG35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXLS25K/RXLS25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXLS35K/RXLS35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXL25JV/RXL25M3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXL35JV/RXL35M3 Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXLG25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG35K/RXLG35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXS25F/RXL25M3 Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXL25JV/ARXL25M Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXL35JV/ARXL35M Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS25K/ARXS25L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS35K/ARXS35L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXS50K/ARXS50L Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX20J3/ARX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX25J3/ARX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX35J3/ARX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX20K/ARX20K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX25K/ARX25K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATX35K/ARX35K Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB25C/ARXB25C Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB35C/ARXB35C Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB50C/ARXB50C Daikin Сплит система въздух-въздух
ATXB60C/ARXB60C Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG50K/RXG50L Daikin Сплит система въздух-вода
EHVX11S26CB9W/ERLQ011CW1 Daikin Сплит система въздух-вода
FTXS35K/RXS35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS42K/RXS42K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXS50K/RXS50K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX20JV/RX20JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX25JV/RX25JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35JV/RX35JV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX50GV/RX50GV Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXZ25N/RXZ25N Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXZ35N/RXZ35N Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXZ50N/RXZ50N Daikin Сплит система въздух-въздух
FVXG25K/RXG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JW/RXLG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35JW/RXLG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG25JA/RXLG25K Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXG35JA/RXLG35K Daikin Сплит система въздух-въздух
AWHP 6 MR-2 EH380/MIT-IN-2/H 4-8 ISYS EH386 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 8 MR-2 EH381/MIT-IN-2/H 4-8 ISYS EH386 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 MR-2 EH382/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 TR-2 EH383/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 TR-2 EH385/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 MR-2 EH384/MIT-IN-2/H 11-16 ISYS EH387 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 6 MR-2 EH380/MIT-IN-2/E 4-8 ISYS EH389 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 8 MR-2 EH381/MIT-IN-2/E 4-8 ISYS EH389 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 MR-2 EH382/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 11 TR-2 EH383/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 TR-2 EH385/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
AWHP 16 MR-2 EH384/MIT-IN-2/E 11-16 ISYS EH390 De Dietrich Сплит система въздух-вода
HXP HT 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 15.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 25.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP HT 30.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 35.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 40.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 45.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP HT 50.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 4.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 6.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSP 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 13.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 16.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 18.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HXP 21.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 24.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 27.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 31.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 35.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 40.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HMP 45.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 3.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 4.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KSR 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 10.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 14.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 17.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
KXR 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система въздух-вода
HSW 3.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 14.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 17.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 23.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW 27.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 3.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 5.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 7.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 9.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HSW LT 11.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 12.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 14.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 17.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 20.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 23.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HXW LT 27.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 30.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 35.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 40.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 45.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 50.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
HMW LT 55.1 Ferroli S.p.A. , Италия Сплит система вода-вода
Ferroli 200 Ferroli S.p.A. , Италия Термопомпен бойлер
Ferroli 250 Ferroli S.p.A. , Италия Термопомпен бойлер
Ferroli 300 Ferroli S.p.A. , Италия Термопомпен бойлер
RDG24LMLA/ROG24LALA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LTCB/ROG09LTCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LTCB/ROG12LTCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG14LTCB/ROG14LTCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG09LVCB/ROG09LVCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG12LVCB/ROG12LVCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG14LVCB/ROG14LVCN Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LTCA/ROG09LTC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LTCA/ROG12LTC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG07LUCA/ROG07LUCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LUCA/ROG09LUCB Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LUCA/ROG12LUC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG14LUCA/ROG14LUC Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG07LMCA/ROG07LMCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG09LMCA/ROG09LMCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RSG12LMCA/ROG12LMCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG09LVCA/ROG09LVCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG12LVCA/ROG12LVCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RGG14LVCA/ROG14LVCA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG12LVLB/ROG12LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG14LVLB/ROG14LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG18LVLB/ROG18LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG30LRLE/ROG30LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG36LRLE/ROG36LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RCG36LRLA/ROG36LATT Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG18LVTB/ROG18LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG30LRTE/ROG30LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG36LRTE/ROG36LETL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RYG36LRTA/ROG36LATT Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG12LLTB/ROG12LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG18LLTB/ROG18LALL Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG24LMLA/ROG24LALA Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
RDG36LMLA/ROG36LATT Fuji Electric Сплит система въздух-въздух
ROG14LAC2 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
ROG18LAC2 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
ROG18LAT3 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
ROG24LAT3 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
ROG30LAT4 Fuji Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
ARYG24LMLA/AOYG24LALA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LTCB/AOYG09LTCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LTCB/AOYG12LTCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG14LTCB/AOYG14LTCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG09LVCB/AOYG09LVCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG12LVCB/AOYG12LVCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG14LVCB/AOYG14LVCN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LTCA/AOYG09LTC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LTCA/AOYG12LTC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG07LUCA/AOYG07LUCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LUCA/AOYG09LUCB Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LUCA/AOYG12LUC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG14LUCA/AOYG14LUC Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG07LMCA/AOYG07LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG09LMCA/AOYG09LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LMCA/AOYG12LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG14LMCA/AOYG14LMCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG09LVCA/AOYG09LVCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG12LVCA/AOYG12LVCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AGYG14LVCA/AOYG14LVCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG12LVLB/AOYG12LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG14LVLB/AOYG14LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG18LVLB/AOYG18LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG30LRLE/AOYG30LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG36LRLE/AOYG36LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AUYG36LRLA/AOYG36LATT Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG18LVTB/AOYG18LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG30LRTE/AOYG30LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG36LRTE/AOYG36LETL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ABYG36LRTA/AOYG36LATT Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ARYG12LLTB/AOYG12LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ARYG18LLTB/AOYG18LALL Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ARYG36LMLA/AOYG36LATT Fujitsu Сплит система въздух-въздух
AOYG14LAC2 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOYG18LAC2 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOYG18LAT3 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOYG24LAT3 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOYG30LAT4 Fujitsu Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
WSYG140DC6/WOYG112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYG140DC6/WOYG140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYK160DC9/WOYK112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYK160DC9/WOYK140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYK160DC9/WOYK160LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA050DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA100DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA100DD6/WOYA080LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WSYA100DD6/WOYA100LDT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYG140DD6/WOYG112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYG140DD6/WOYG140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYK160DD9/WOYK112LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYK160DD9/WOYK140LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYK160DD9/WOYK160LCT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA050DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA100DD6/WOYA060LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA100DD6/WOYA080LDC Fujitsu Сплит система въздух-вода
WGYA100DD6/WOYA100LDT Fujitsu Сплит система въздух-вода
WPYA080LE Fujitsu Моноблок система въздух-вода
WPYA100LE Fujitsu Моноблок система въздух-вода
AQUH30A Fujitsu Сплит система въздух-вода, серия Aquatermic
AQUH45A Fujitsu Сплит система въздух-вода, серия Aquatermic
AQUH24A Fujitsu Сплит система въздух-вода, серия Aquatermic
ASHG09KXCA/AOHG09KXCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Серия Nocria X.
ASHG12KXCA/AOHG12KXCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Серия Nocria X.
ASHG07KGTA/AOHG07KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09KGTA/AOHG09KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12KGTA/AOHG12KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14KGTA/AOHG14KGCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG07KMTA/AOHG07KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09KMTA/AOHG09KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12KMTA/AOHG12KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14KMTA/AOHG14KMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LTCA/AOHG09LTC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Отопление до -20С.
ASHG12LTCA/AOHG12LTC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух. Отопление до -20С.
ASHG07LUCA/AOHG07LUCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LUCA/AOHG09LUCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12LUCA/AOHG12LUC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14LUCA/AOHG14LUC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG07LMCA/AOHG07LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LMCA/AOHG09LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG12LMCA/AOHG12LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG14LMCA/AOHG14LMCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG30LMTA/AOHG30LMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG36LMTA/AOHG36LMTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG07LLCC/AOHG07LLCC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ASHG09LLCC/AOHG09LLCC FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG12LVLB/AOHG12LALL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG14LVLB/AOHG14LALL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG18LVLB/AOHG18LBCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG18LRLB/AOHG18LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG24LRLB/AOHG24LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG30LRLB/AOHG30LBTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUXG36LRLB/AOHG36LBTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG30LRLE/AOHG30LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG36LRLE/AOHG36LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AUHG36LRLA/AOHG36LATT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG12LLTB/AOHG12LALL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG18LLTB/AOHG18LBCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG12LHTBP/AOHG12LBLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG14LHTBP/AOHG14LBLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG18LHTBP/AOHG18LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ARHG24LHTBP/AOHG24LBCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AGHG09LVCA/AOHG09LVCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AGHG12LVCA/AOHG12LVCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AGHG14LVCA/AOHG14LVLA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG18LVTB/AOHG18LBCB FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG30LRTE/AOHG30LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG36LRTE/AOHG36LETL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
ABHG36LRTA/AOHG36LATT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-въздух
AOHG14LAC2 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOHG18LAC2 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AOHG18LAT3 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOHG24LAT3 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
AOHG30LAT4 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
AOHG36LBLA5 FUJITSU GENERAL Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух в комбинация от две до пет вътрешни тела
WSHK170DJ9/WOHK150LJL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода
WSHK170DJ9/WOHK170LJL FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода
WSHG140DG6/WOHG112LHT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHG140DG6/WOHG140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHK160DG9/WOHK112LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHK160DG9/WOHK140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHK160DG9/WOHK160LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна серия.
WSHA050DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WSHA100DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WSHA100DG6/WOHA080LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WSHA100DG6/WOHA100LFTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Серия Комфорт.
WGHG140DG6/WOHG112LHT FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
http://reecl.net/product/wghg140dg6-wohg140lcta/ WGHG140DG6/WOHG140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
http://reecl.net/product/wghk160dg9-wohk112lcta/ WGHK160DG9/WOHK112LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
http://reecl.net/product/wghk160dg9-wohk140lcta/ WGHK160DG9/WOHK140LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
http://reecl.net/product/wghk160dg9-wohk160lcta/ WGHK160DG9/WOHK160LCTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Високотемпературна сплит система с вграден БГВ бойлер.
http://reecl.net/product/wgha050dg6woha060lfca/ WGHA050DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
http://reecl.net/product/wgha100dg6woha060lfca/ WGHA100DG6/WOHA060LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
http://reecl.net/product/wgha100dg6-woha080lfca/ WGHA100DG6/WOHA080LFCA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
http://reecl.net/product/wgha100dg6woha100lfta/ WGHA100DG6/WOHA100LFTA FUJITSU GENERAL Сплит система въздух-вода. Сплит система с БГВ бойлер серия Комфорт.
GRS-CQ6.0Pd/Na-K(I) / GRS-CQ6.0Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ8.0Pd/Na-K(I) / GRS-CQ8.0Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ10Pd/Na-K(I) / GRS-CQ10Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ12Pd/Na-K(I) / GRS-CQ12Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ14Pd/Na-K(I) / GRS-CQ14Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GRS-CQ16Pd/Na-K(I) / GRS-CQ16Pd/Na-K(O) GREE Сплит система въздух-вода
GWH09UB-K3DNA4F   GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12UB-K3DNA4F GREE Сплит система въздух-въздух
GWH18UC-K3DNA4F GREE Сплит система въздух-въздух
GWH09RB-K3DNA3C GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12MB-K3DNA3K GREE Сплит система въздух-въздух
GWH09MA-K3DNA3L GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12MA-K3DNA3L GREE Сплит система въздух-въздух
RAS-E10HA/RAC-E10HA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-E14HA/RAC-E14HA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18PPA/RAC-18WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PPA/RAC-25WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PPA/RAC-35WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PPA/RAC-50WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-60PPA/RAC-60WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-70PPA/RAC-70WPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PXA/RAC-25WXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PXA/RAC-35WXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PXA/RAC-50WXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18PSA/RAC-18WSA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PSA/RAC-25WSA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PSA/RAC-35WSA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18PEA / RAC-18WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PEA / RAC-25WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PEA / RAC-35WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PEA / RAC-50WEA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-25PXA/RAC-25FXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-50RPA/RAC-50FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-35RPA/RAC-35FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-25RPA/RAC-25FPA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-35PXA/RAC-35FXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAF-50PXA/RAC-50FXA Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAM-53NP2A Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-53NP3A Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAM-68NP3A Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RHUE 4AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 3AVHN1 Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 6AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 6AHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AVHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RHUE 5AHN-HM Hitachi Моноблок система въздух-вода
RWM-2FSN3E/RAS-2HVRN2 Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-3FSN3E/RAS-3HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-4FSN3E/RAS-4HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-4FSN3E/RAS-4HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-5FSN3E/RAS-5HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-5FSN3E/RAS 5HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-6FSN3E/RAS-6HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-6FSN3E/RAS-6HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-8FSN3E/RAS-8HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWM-10FSN3E/RAS-10HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-4FSVNFE/RAS-4HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-5FSVNFE/RAS-5HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-6FSVNFE/RAS-6HVRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-4FSNFE/RAS-4HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-5FSNFE/RAS-5HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RWH-6FSNFE/RAS-6HRNME-AF Hitachi Сплит система въздух-вода
RAK-18PSB/RAC-18WSB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PSB/RAC-25WSB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PSB/RAC-35WSB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PXB/RAC-25WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PXB/RAC-35WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PXB/RAC-50WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PPB/RAC-25WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PPB/RAC-35WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PPB/RAC-50WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-E10HB/RAC- E10HB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-E14HB/RAC- E14HB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-18RPB/RAC-18WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25RPB/RAC-25WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RPB/RAC-35WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RPB/RAC-50WPB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25RXB/RAC-25WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RXB/RAC-35WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RXB/RAC-50WXB Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAS-B13N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
EMVI-09/EMVO-09 Inventor Сплит система въздух-въздух
EMVI-12/EMVO-12 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-09/P2MVO-09 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-12/P2MVO-12 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-18/P2MVO-18 Inventor Сплит система въздух-въздух
P2MVI-24/P2MVO-24 Inventor Сплит система въздух-въздух
H09AK.NSM/H09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
H12AK.NSM/H12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A09RK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A09VK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A09WK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A12RK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A12VK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
A12WK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
D09AK.NSB/S09AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
D12AK.NSB/S12AK.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
UT12H.NP1/UU12WH.UE1 LG Сплит система въздух-въздух
UT18H.NP1/UU18WH.UE1 LG Сплит система въздух-въздух
UT21H.NN1/UU21WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UT24H.NN1/UU24WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UT36H.NM1/UU36WH.U31 LG Сплит система въздух-въздух
UT36H.NM1/UU37WH.U31 LG Сплит система въздух-въздух
UB21H.NG1/UU21WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UB24H.NG1/UU24WH.U41 LG Сплит система въздух-въздух
UV36H.NL1/UU36WH.U31 LG Сплит система въздух-въздух
HN0916.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN0926.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN0936.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN0914.NK1/HU091.U41 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU121.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU141.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU161.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU123.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU143.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1616.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1626.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1636.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1629.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
HN1639.NK1/HU163.U31 LG Сплит система въздух-вода
P18EL.NS2/P18EL.UL2 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW096NRR0/ASUW096NRR0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW126NRR0/ASUW126NRR0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW096J1R0/ASUW096J1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW126J1R0/ASUW126J1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW186K1R0/ASUW186K1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW246K1R0/ASUW246K1R0 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW096BNR3/ASUW096BNS3 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW126BNR3/ASUW126BNS3 LG Сплит система въздух-въздух
ASNW1862EF0/ASUW1862EF0 LG Сплит система въздух-въздух
Calido 200 MAXA Термопомпен бойлер
Calido 200-S MAXA Термопомпен бойлер
Calido 200-D MAXA Термопомпен бойлер
Calido 300 MAXA Термопомпен бойлер
Calido 300-S MAXA Термопомпен бойлер
Calido 300-D MAXA Термопомпен бойлер
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF25VE/MUZ-EF25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF35VE/MUZ-EF35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF42VE/MUZ-EF42VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-EF50VE/MUZ-EF50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF42VE/MUZ-SF42VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-GF60VE/MUZ-GF60VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MXZ-2D40VA Mitsubishi Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
MXZ-2D53VA Mitsubishi Electric Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
PUHZ-SW40VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW50VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW75VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW100VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW100YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW120VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SW120YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW80VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW112VHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW112YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-SHW140YHA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на Mitsubishi Electric
PUHZ-W50VHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-W85VHA2 Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW112YHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140VHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140VHA2 Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140YHA Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-HW140YHA2 Mitsubishi Electric Моноблок система въздух-вода
PUHZ-RP71VKA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартна окомплектовка на Mitsubishi Electric
PUHZ-RP100VKA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартна окомплектовка на Mitsubishi Electric
PUHZ-RP125VKA Mitsubishi Electric Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартна окомплектовка на Mitsubishi Electric
MFZ-KJ25VE/MUFZ-KJ25VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MFZ-KJ35VE/MUFZ-KJ35VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MFZ-KJ50VE/MUFZ-KJ50VE Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
SRK20ZJX-S/SRC20ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZJX-S/SRC25ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZJX-S/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZJX-S1/SRC50ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK60ZJX-S2/SRC60ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK63ZK-S1/SRC63ZK-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK71ZK-S/SRC71ZK-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZJ-S/SRC35ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZJ-S/SRC50ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZMP-S/SRC35ZMP-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF35ZJX-S/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF50ZJX-S/SRC50ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR25ZJ-S/SRC25ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR35ZJ-S/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC35VF/SRC35ZJX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SCM40ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
SCM45ZJ-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
SCM50ZJ-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
SCM60ZJ-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
HMA100V1/FDCW71VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100V2/FDCW71VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100VM1/FDCW71VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100V1/FDCW100VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100V2/FDCW100VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMA100VM1/FDCW100VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMS140V1/FDCW140VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
HMS140V2/FDCW140VNX-A Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZMX-S/SRC35ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZMX-S/SRC50ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK60ZMX-S/SRC60ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK63ZM-S/SRC63ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK71ZM-S/SRC71ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZM-S/SRC20ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZM-S/SRC25ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZM-S/SRC50ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF50ZMX-S/SRC50ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR35ZJ-S/SRC35ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SCM40ZM-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
SCM45ZM-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
SCM60ZM-S1 Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
NIBE AP-BW30-56H NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F2030-7 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2030-9 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2040-8 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2040-12 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2040-16 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2300-14 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F2300-20 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE AMS 10-8 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE AMS 10-12 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE AMS 10-16 NIBE Външно тяло на сплит система въздух-вода, окомплектовано със стандартно вътрешно тяло на NIBE
NIBE F1145-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-10 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-12 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-15 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-17 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-5 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-6 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-8 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1145-10 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-5 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-10 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-12 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-5 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-6 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-8 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1245-10 PC NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1155 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1255 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-24 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-30 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-40 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1345-60 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1126-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1126-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1126-11 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-5 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-6 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-8 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE F1226-11 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-29H NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-37 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-45 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-58 NIBE Геотермална термопомпа
NIBE AP-BW30-69 NIBE Геотермална термопомпа
OWWP 56 OCHSNER Сплит система вода-вода
OWWP 96 OCHSNER Сплит система вода-вода
OWWP 96 R OCHSNER Сплит система вода-вода
GMSW 38 OCHSNER Геотермална термопомпа
OSWP 56 OCHSNER Геотермална термопомпа
OSWP 96 OCHSNER Геотермална термопомпа
OSWP 96 R OCHSNER Геотермална термопомпа
GMWW 7 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 10 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 13 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 15 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 19 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 23 plus OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 28 OCHSNER Сплит система вода-вода
GMWW 38 OCHSNER Сплит система вода-вода
GMDW 11 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 13 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 15 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 18 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 5 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 7 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 10 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 10 plus S OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 12 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 15 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 17 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMSW 28 OCHSNER Геотермална термопомпа
GMLW 9 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 14 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 19 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 25 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMLW 35 plus OCHSNER Сплит система въздух-вода
GMDW 5 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
GMDW 8 plus OCHSNER Геотермална термопомпа
599510A / OS-CEBSH24EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599501A / OS-CEBSH24EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599501A / OS-CEBCH36EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CEINH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CEINH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CETNH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599503A / OS-CETNH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599505A / OS-CEBSH24EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599505A / OS-CEBCH36EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CEINH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CEINH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CETNH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599500A / OS-CETNH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CEBCH36EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CEINH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CEINH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CETNH48EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
599510A / OS-CETNH60EI OLIMPIA SPLENDID Сплит система въздух-вода
WH-SDC03E3E5/WH-UD03EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC05E3E5/WH-UD05EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF07C3E5/WH-UD07CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07C3E5/WH-UD07CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
CS-VE9NKE/CU-VE9NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-VE12NKE/CU-VE12NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE7PKEW/CU-E7PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E7PKEW/CU-E7PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE9PKEW/CU-E9PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PKEW/CU-E9PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE12PKEW/CU-E12PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E12PKEW/CU-E12PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE18PKEW/CU-E18PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E18PKEW/CU-E18PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE21PKEW/CU-E21PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E21PKEW/CU-E21PKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE18PKE-3/CU-RE18PKE-3 Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PKEA/CU-E9PKEA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E12PKEA/CU-E12PKEA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E18PKEA/CU-E18PKEA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PB4EA/CU-E9PB4EA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9PD3EA/CU-E9PD3EA Panasonic Сплит система въздух-въздух
CU-2E15PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
CU-2E18PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
CU-3E18PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
CU-4E23PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
CU-4E27PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
CU-5E34PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
WH-SDF05E3E5/WH-UD05EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF09C3E5/WH-UD09CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09C3E5/WH-UD09CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF12C3E5/WH-UD12CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12C3E5/WH-UD12CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF14C3E5/WH-UD14CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC14C3E5/WH-UD14CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF16C3E5/WH-UD16CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16C3E5/WH-UD16CE5-A Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF09C3E8/WH-UD09CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09C3E8/WH-UD09CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF12C9E8/WH-UD12CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12C9E8/WH-UD12CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF14C9E8/WH-UD14CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC14C9E8/WH-UD14CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDF16C9E8/WH-UD16CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16C9E8/WH-UD16CE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF09D3E5/WH-UX09DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09D3E5/WH-UX09DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF12D6E5/WH-UX12DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12D6E5/WH-UX12DE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF09D3E8/WH-UX09DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09D3E8/WH-UX09DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXF12D9E8/WH-UX12DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12D9E8/WH-UX12DE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09D3E5/WH-UH09DE5 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-SHF12D6E5/WH-UH12DE5 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-SHF09D3E8/WH-UH09DE8 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-SHF12D9E8/WH-UH12DE8 Panasonic Високо температурна сплит система въздух-вода
WH-MDF06E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF09E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC06E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09E3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF12C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC12C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF14C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC14C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF16C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC16C6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF09C3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09C3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF12C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC12C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF14C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC14C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDF16C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC16C9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF09D3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09D3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF12D6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12D6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF09D3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09D3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXF12D9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12D9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09D3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12D6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09D3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12D9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-SDF03E3E5/WH-UD03EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
CS-QE9NKE/CU-QE9NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-QE12NKE/CU-QE12NKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E7QKEW/CU-E7QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE7QKEW/CU-E7QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E9QKEW/CU-E9QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE9QKEW/CU-E9QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E12QKEW/CU-E12QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE12QKEW/CU-E12QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E15QKEW/CU-E15QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E18QKEW/CU-E18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-XE18QKEW/CU-E18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-E21QKEW/CU-E21QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE9QKE/CU-RE9QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE12QKE/CU-RE12QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-RE18QKE/CU-RE18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CS-UE18QKE/CU-UE18QKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
CU-2RE15PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела. Системи: KIT-2MRE79-PBE, KIT-2MRE712-PBE и KIT-2MRE99-PBE
CU-2RE18PBE Panasonic Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела. Системи: KIT-2MRE712-PKE, KIT-2MRE99-PKE, KIT-2MRE912-PKE и KIT-2MRE1212-PKE
CS-UE18RKE/CU-UE18RKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
AY-XPC9PHR/AE-X9PHR Sharp Сплит система въздух-въздух
AY-XPC12PHR/AE-X12PHR Sharp Сплит система въздух-въздух
AY-XP24LR/AE-X24LR Sharp Сплит система въздух-въздух
AE-X2M14LR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AE-X2M18KR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AE-X3M18JR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
AE-XM24HR Sharp Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
AY-XPC12RR/AE-X12RR Sharp Сплит система въздух-въздух
RAS-B16N3KVP-E/RAS-16N3AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-45N3KVP-ND/RAS-45N3AVP-ND Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10N3KVP-E/RAS-10N3AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-25N3KVP-ND/RAS-25N3AVP-ND Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B13N3KVP-E/RAS-13N3AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-35N3KVP-ND/RAS-35N3AVP-ND Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10N3KV2-E/RAS-10N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-10SKV2-E/RAS-10SAV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B22N3KV2-E/RAS-22N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-18SKV2-E/RAS-18SAV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-22SKV2-E/RAS-22SAV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10UFV-E/RAS-10SAV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10UFV-E/RAS-10N3AV2-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-M18UAV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAS-3M26UAV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAS-4M27UAV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
RAS-5M34UAV-E1 Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
HWS-803XWHM3-E/HWS-803H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-803XWHT6-E/HWS-803H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-803XWHT9-E/HWS-803H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1103H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1103H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1103H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1103H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1103H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1103H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1403H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1403H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1403H-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1403H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1403H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1403H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHM3-E/HWS-1603H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT6-E/HWS-1603H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-1403XWHT9-E/HWS-1603H8-E Toshiba Сплит система въздух-вода
RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-16G2KVP-E/RAS-16G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
HWS-P804XWHM3-E/HWS-P804HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P804XWHT6-E/HWS-P804HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P804XWHT9-E/HWS-P804HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P1404XWHM3-E/HWS-P1104HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P1404XWHT6-E/HWS-P1104HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
HWS-P1404XWHT9-E/HWS-P1104HR-E Toshiba Сплит система въздух-вода
RAS-5M34S3AV-E Toshiba Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
TKN-A28DV/TKG-A28DV TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
TKN-A35DV/TKG-A35DV TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
TKN-A56DV/TKG-A56DV TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
GAN-A28IVL/GAG-A28IVL TOYOTOMI Сплит система въздух-въздух
Vitocal 350-G BWC A07 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 350-G BW A07 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 350-G BWS A07 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-S AWT-AC A07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 242-S AWT-AC B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 242-S AWT-AC B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 300-A AWCI-AC A09 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 300-A AWO-AC A09 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 242-S AWT-AC A04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWT-AC B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-G BWC A17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-G BWT A06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-G BWT A08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-G BWT A10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-G BWT A06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-G BWT A08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 242-G BWT A10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 222-S AWT-AC A04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWT-AC A07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWT-AC B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-A AWCI-AC A07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-A AWCI-AC A10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-G BWC A06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-G BWC A08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-G BWC A10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-G BWC A13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-S AWB B04 Viessmann Сплит система въздух-вода
MSZ-DM25VА/MUZ-DM25VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ50VА/MUZ-HJ50VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ60VА/MUZ-HJ60VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-HJ71VА/MUZ-HJ71VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
GWH12RB-K3DNA3G GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12MA-K3DNA3M GREE Сплит система въздух-въздух
AQUA-1 PLUS 90 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 160 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 200 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 260 HT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 200 LT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
AQUA-1 PLUS 260 LT Ferroli s.p.a., Италия Термопомпен бойлер
ORANGE 8 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 10 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 12 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 16 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 18 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 20 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 23 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 25 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 29 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 34 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 38 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
ORANGE 42 ENERBLUE S.R.L. Италия Моноблок система въздух-вода
FTXM20K/RXM20L3 Daikin Сплит система въздух-въздух
i-KIR MTD 0011m CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
i-KIR MTD 0031m CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
i-KIR MTD 0061m CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0011ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0025ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0031ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0041ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0031t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0041t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0051t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0061t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AWR MTD2 XE 0091t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0041ms CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0041t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0041ts CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0061t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0061ts CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0071t CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
AW-HT 0071ts CLIMAVENETA – Italy Моноблок система въздух-вода
0
0
0
0
0
Vitocal 200-S AWB-AC B04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B05 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
FTXM20M/RXM20M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM25M/RXM25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM35M/RXM35M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM42M/RXM42M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM50M/RXM50M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXM60M/RXM60M Daikin Сплит система въздух-въздух
WH-ADC0309H3E5/WH-UD03HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD05HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD07HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD03EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD05EE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD07FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309G3E5/WH-UD09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UD12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UD16FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UD09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UD12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UD16FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UX09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216G6E5/WH-UX12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UX09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UX12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916G9E8/WH-UX16FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC03H3E5/WH-UD03HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC05H3E5/WH-UD05HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07H3E5/WH-UD07HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E5/WH-UD09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E8/WH-UD09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12H9E8/WH-UD12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16H9E8/WH-UD16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09H3E8/WH-UX09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12H9E8/WH-UX12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC16H9E8/WH-UX16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07F3E5/WH-UD07FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09F3E5/WH-UD09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12F6E5/WH-UD12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16F6E5/WH-UD16FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09F3E8/WH-UD09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12F9E8/WH-UD09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16F9E8/WH-UD16FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09F3E5/WH-UX09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12F6E5/WH-UX12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09F3E8/WH-UX09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12F9E8/WH-UX12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC16F9E8/WH-UX12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E5/WH-UH09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F6E5/WH-UH12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E8/WH-UH09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F9E8/WH-UH12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-MDC05F3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC06G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC12G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC16G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC09G3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MXC12G9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09G3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12G6E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF09G3E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MHF12G9E8 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD03HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD03HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD05HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD05HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD07HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD07HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5/WH-UD09HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0309H3E5B/WH-UD09HE5-1 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UD12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UD16HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UD09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UD12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UD16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UX09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC1216H6E5/WH-UX12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UX09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UX12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-ADC0916H9E8/WH-UX16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC03H3E5/WH-UD03HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC05H3E5/WH-UD05HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC07H3E5/WH-UD07HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E5/WH-UD09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12H6E5/WH-UD12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16H6E5/WH-UD16HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC09H3E8/WH-UD09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC12H9E8/WH-UD12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SDC16H9E8/WH-UD16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09H3E5/WH-UX09HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12H6E5/WH-UX12HE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC09H3E8/WH-UX09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC12H9E8/WH-UX12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SXC16H9E8/WH-UX16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SQC09H3E8/WH-UQ09HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SQC12H9E8/WH-UQ12HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SQC16H9E8/WH-UQ16HE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E5/WH-UH09FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F6E5/WH-UH12FE5 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF09F3E8/WH-UH09FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-SHF12F9E8/WH-UH12FE8 Panasonic Сплит система въздух-вода
WH-MDC05H3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC07H3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
WH-MDC09H3E5 Panasonic Моноблок система въздух-вода
RAS-B10UFV-E1/RAS-10N3AV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B13UFV-E1/RAS-13N3AV2-E1 Toshiba Сплит система въздух-въздух
Vitocal 300-G BWC B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWC B17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BW B17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B13 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 300-G BWS B17 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ-NC B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ-NC B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 333-G BWТ-NC B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 343-G BWТ B06 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 343-G BWТ B08 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 343-G BWТ B10 Viessmann Геотермална термопомпа
Vitocal 200-S AWB B05 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB B07 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB B10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB B13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-AC C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е-AC 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е-AC 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-Е-AC 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT 111.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT 111.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT 111.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-AC 111.А12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-AC 111.А14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-AC 111.А16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M 111.16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.12 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.14 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 111-S AWBT-M-AC 111.16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C04 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C10 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C13 Viessmann Сплит система въздух-вода
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C16 Viessmann Сплит система въздух-вода
CS-Z12-SKEW-M/CU-Z12-SKE Panasonic Сплит система въздух-въздух
GWH12KF-K3DNA6G GREE Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZSX-S/SRC 20 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZSX-S/SRC 25 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZSX-S/SRC 35 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZSX-S/SRC 50 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 60 ZSX-S/SRC 60 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 63 ZR-S/SRC 63 ZR-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 71 ZR-S/SRC 71 ZR-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 80 ZR-S/SRC 80 ZR-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZS-S/SRC 20 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZS-SB/SRC 20 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK20ZS-ST/SRC 20 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZS-S/SRC 25 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZS-SB/SRC 25 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK25ZS-ST/SRC 25 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZS-S/SRC 35 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZS-SB/SRC 35 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35ZS-ST/SRC 35 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZS-S/SRC 50 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZS-SB/SRC 50 ZS-SB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK50ZS-ST/SRC 50 ZS-ST Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK35 ZMP-S/SRC 35 ZMP-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 100 ZR-S / FDC 100 VNP Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SCM 40 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела: SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S
SCM 45 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела: SRK25ZSX-S + SRK20ZSX-S
SCM 50 ZS-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела: SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S
SCM 60 ZM-S Mitsubishi Heavy Industries Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела: SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S + SRK20ZSX-S
FDCW 71 VNX-A/HMA 100V1 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 100 VNX-A/HMA 100V1 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 140 VNX-A/ HMS 140VA1 + HT30 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 140 VNX-A/ HMS 140VA1 + MT300 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
FDCW 140 VNX-A/ HMS 140VA1 + MT500 Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-вода
MSZ-WN25VA/MUZ-WN25VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-WN35VAMUZ-WN35VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGB/MUZ-LN25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGR/MUZ-LN25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGV/MUZ-LN25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGB/MUZ-LN35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGR/MUZ-LN35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGV/MUZ-LN35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGB/MUZ-LN50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGR/MUZ-LN50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN60VGB/MUZ-LN60VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN60VGR/MUZ-LN60VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN60VGV/MUZ-LN60VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
FTX25KM/RX25KM Daikin Сплит система въздух-въздух
FTX35KM/RX35KM Daikin Сплит система въздух-въздух
CH-S09FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S12FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S18FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S24FTXE Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Alpha
CH-S09FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S12FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S18FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S24FTX5 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Winner
CH-S09FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S12FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S18FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S24FHCP Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Terra
CH-S09FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S12FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S18FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S24FTXLA WiFi Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Arctic Inverter
CH-S09FVX Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Инверторна конзола
CH-S12FVX Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Инверторна конзола
CH-S18FVX Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Инверторна конзола
CH-ID12NK4 / CH-IU12NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-ID24NK4 / CH-IU24NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-ID30NK4 / CH-IU30NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-ID42NK4 / CH-IU42NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Канално тяло
CH-IC24NK4 / CH-IU24NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IC36NK4 / CH-IU36NМ4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IC42NK4 / CH-IU42NМ4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IC60NK4 / CH-IU60NМ4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух 4-пътна касета
CH-IF12NK4 / CH-IU12NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF18NK4 / CH-IU18NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF24NK4 / CH-IU24NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF30NK4 / CH-IU30NK4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF36NK4 / CH-IU36NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF42NK4 / CH-IU42NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CH-IF48NK4 / CH-IU48NM4 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух Подово-таванен модел
CHML-U14NK2 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U18NK3 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U21NK3 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U24NK3 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-U28NK4 Cooper&Hunter Мултисплит система външно тяло
CHML-IW09VNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Vip Inverter
CHML-IW12VNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Vip Inverter
CHML-IW18VNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Vip Inverter
CHML-IW07DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW09DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW12DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW18DNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Premium Inverter
CHML-IW09CNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Cozy Inverter
CHML-IW12CNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Cozy Inverter
CHML-IW18CNK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Cozy Inverter
CHML-IW07INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IW09INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IW12INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IW18INK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло DC Inverter
CHML-IF09NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IF12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IF18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IF24NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Подово таванен модел
CHML-IK09NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Инверторна конзола
CHML-IK12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Инверторна конзола
CHML-IK18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Инверторна конзола
CHML-IC12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло 4-пътна касета
CHML-IC18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло 4-пътна касета
CHML-IC24NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло 4-пътна касета
CHML-ID09NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID12NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID18NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID21NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
CHML-ID24NK Cooper&Hunter Мултисплит система вътрешно тяло Канален модел
RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-13G2KVP-E / RAS-13G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-16G2KVP-E / RAS-16G2AVP-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
GWH09QB-K3DNC2C GREE Сплит система въздух-въздух
GWH12QB-K3DNC2D GREE Сплит система въздух-въздух
GWH18QD-K3DNC2G (LCLH) GREE Сплит система въздух-въздух
GWH24QE-K3DNC2G (LCLH) GREE Сплит система въздух-въздух
RAS-3M263SAV-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
ASYG12LMCE/AOYG12LMCE Fujitsu Сплит система въздух-въздух
ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN Fujitsu Сплит система въздух-въздух
RVL-I PLUS 5 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 7 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 10 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 14 Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
RVL-I PLUS 14 T Ferroli s.p.a. – Италия Термопомпена система въздух-вода
CHYHBH08AV32 Daikin Хибридна термопомпа
AE090JXYDEH/EU Samsung Термопомпена система въздух-вода
A2W KIT-AXC9GE5 Panasonic Термопомпена система въздух-вода
2MXM50M Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
FVXM35F/RXM35M9 Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXP35L/RXP35L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXP25L/RXP25L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXP50L/RXP50L Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXF35A/RXF35A Daikin Сплит система въздух-въздух
CH-S09FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-B123zE170A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S12FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-B123zE170A, стр. Р2-3/стр. К9 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S18FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-D20zF030 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S24FTXAM2S-GD WiFi / QXFT-D20zF030 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SUPREME
CH-S09FTXC WiFi / SCB001N0610_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S12FTXC WiFi / SCB001N0620_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S18FTXC WiFi / SCB001N0630_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S24FTXC WiFi / SCB001N0640_A0023 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух SIGMA
CH-S09FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0011 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S012FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0021 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S18FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0051 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S24FTXN-E2wf WiFi / SCB001N0061 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух NORDIC
CH-S09FTXQ WiFi / CB470001002 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S12FTXQ WiFi / CB470001101 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S18FTXQ WiFi / CB460003800 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S24FTXQ WiFi / CB470000700 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS
CH-S09FTXQ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S12FTXQ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S18FTXQ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S24FTXL2Q-NG WiFi / CB419015700 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S09FTXЕ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S12FTXЕ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S18FTXЕ-NG WiFi / QXF-B096zE190A Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
CH-S24FTXL2E-NG WiFi / CB419015701 Cooper&Hunter Сплит система въздух-въздух VERITAS NG
FTXA25AW/RXA25A Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXA35AS/RXA35A Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXF25A/RXF25A Daikin Сплит система въздух-въздух
 FVXM25F/RXM25M Daikin Сплит система въздух-въздух
FTXA50AT/RXA50A Daikin Сплит система въздух-въздух
SRK35ZSX-S / SRC35ZSX-S Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
Fujitsu ASYG12KXCA / AOYG12KXCA Fujitsu Сплит система въздух-въздух
GWH09AAB-K6DNA4A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH12AAB-K6DNA4A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH18AAD-K6DNA4B GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH24AAD-K6DNA4A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Bora ECO
GWH09ACC-K6DNA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH12ACC-K6DNA1D GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH18ACD-K6DNA1D GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH24ACE-K6DNA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Fairy (отопление до -22С)
GWH09YD-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
GWH12YD-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
GWH18YE-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
GWH24YE-S6DBA1A GREE Сплит система въздух-въздух , Серия Amber (отопление до -30С)
AR09NXCXAWKNEU/AR09NXCXAWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXCXAWKNEU/AR12NXCXAWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXPXBWKNEU/AR09NXPXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXPXBWKNEU/AR12NXPXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXWXBWKNEU/AR09NXWXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXWXBWKNEU/AR12NXWXBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09KSWNAWKNET/AR09KSWNAWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12KSWNAWKNET/AR12KSWNAWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09KSWSBWKNET/AR09KSWSBWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12KSWSBWKNET/AR12KSWSBWKXET Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXWSAURNEU/AR09NXWSAURXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR09NXFHBWKNEU/AR09NXFHBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AR12NXFHBWKNEU/AR12NXFHBWKXEU Samsung Сплит система въздух-въздух
AJ040NCJ2EG/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ050NCJ2EG/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ040MCJ2EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ050MCJ2EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ052MCJ3EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ068MCJ3EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AJ100MCJ5EH/EU Samsung Мулти сплит система въздух-въздух външно тяло
AE050JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXYDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXYDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE040JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE060JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE140JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXEDEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160JXEDGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE044MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE066MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE090MXTPGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE120MXTPGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160MXTPEH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AE160MXTPGH/EU Samsung  Термопомпена система въздух-вода
AM080MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM100MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM120MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM200MXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
AM300KXWANR/EU Samsung  Термопомпена система вода-вода
3MXM52N Daikin Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
HM051M.U42 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM071M.U42 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM091M.U42 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM121M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM141M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM161M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM123M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM143M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HM163M.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU091.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU121.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU141.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU123.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616T.NB0/HU143.U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU051.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU071.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU091.U43 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU121. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU141. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU123. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK3/HU143. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU121. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU141. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU123. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
HN1639.NK3/HU143. U33 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
AC09BQ.NSJ/AC09BQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
AC12BP.NSJ/AC12BP.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
AC18BP.NSK/AC18BP.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
DC09RQ.NSJ/DC09RQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
DC12RQ.NSJ/DC12RQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
DC18RQ.NSK/DC18RQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
PC09SQ.NSJ/PC09SQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
PC12SQ.NSJ/PC12SQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
PC18SQ.NSK/PC18SQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
S09EQ.NSJ/S09EQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
S18EQ.NSK/S18EQ.UL2 LG Electronics Термопомпена система въздух-въздух
GWHD18NK3KO (LCLH) GREE Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с едно или две вътрешни тела
GWHD24NK3MO (LCLH)     GREE Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две или три вътрешни тела
GWHD28NK3KO (LCLH) GREE Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две, три  или четири  вътрешни тела
GRS-CQ10Pd/NaE-K GREE Термопомпена система въздух-вода
GRS-CQ16Pd/NaE-K GREE Термопомпена система въздух-вода
GRS-CQ16Pd/NaE-M GREE Термопомпена система въздух-вода
HN1616.NK2/HU161.U32 LG Electronics Термопомпена система въздух-вода
EHBH08D6V/ EHBH08D6V Daikin Термопомпена система въздух-вода
0
0
AEYC-0639U-CH CHOFU, Япония Моноблок система въздух-вода
AEYC-1039U-CH CHOFU, Япония Моноблок система въздух-вода
AEYC-1639U-CH CHOFU, Япония , Моноблок система въздух-вода
AR12MSPXBWKNEU/AR12MSPXBWKXEU. Samsung Сплит система въздух-въздух
MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN25VGW/MUZ-LN25VGHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VGHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
MSZ-LN50VGW/MUZ-LN50VGHZ Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
RAS-B10PKVSG-E/RAS-10PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B13PKVSG-E/RAS-13PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B16PKVSG-E/RAS-16PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
SRK35ZSP-S/SRC35ZSP-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
A2W WH-MDC09G3E5  Panasonic Моноблок система въздух-вода
RAK-25RXD/RAC-25WXD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RXD/RAC-35WXD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RXD/RAC-50WXD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25RPD/RAC-25WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35RPD/RAC-35WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-42RPD/RAC-42WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50RPD/RAC-50WPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-25PED/RAC-25WED Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-35PED/RAC-35WED Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PED/RAC-50WED Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-50PPD/RAC-50NPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-60PPD/RAC-60NPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAK-70PPD/RAC-70NPD Hitachi Сплит система въздух-въздух
RAM-33NP2B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-40NP2B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-53NP2B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с две вътрешни тела
RAM-53NP3B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAM-68NP3B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с три вътрешни тела
RAM-70NP4B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с четири вътрешни тела
RAM-90NP5B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с пет вътрешни тела
RAM-110NP6B Hitachi Външно тяло на мултисплит система въздух-въздух с шест вътрешни тела
RWH-4.0VNF(W)E/RAS-4WHVNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-5.0VNF(W)E/RAS-5WHVNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-6.0VNF(W)E/RAS-6WHVNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-4.0NF(W)E/RAS-4WHNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-5.0NF(W)E/RAS-5WHNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWH-6.0NF(W)E/RAS-6WHNPE Hitachi Високо температурна сплит система до 80оС въздух-вода
RWM-2.0NE/RAS-2WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-2.5NE/RAS-2.5WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-3.0NE/RAS-3WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-4.0NE/RAS-4WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-5.0NE/RAS-5WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-6.0NE/RAS-6WHVNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-4.0NE/RAS-4WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-5.0NE/RAS-5WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-6.0NE/RAS-6WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-8.0NE/RAS-8WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWM-10.0NE/RAS-10WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система до 60оС въздух-вода
RWD-2.0NWE-200S/RAS-2WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-2.5NWE-200S/RAS-2.5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-3.0NWE-200S/RAS-3WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-4.0NWE-200S/RAS-4WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-5.0NWE-200S/RAS-5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-6.0NWE-200S/RAS-6WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-4.0NWE-200S/RAS-4WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-5.0NWE-200S/RAS-5WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-6.0NWE-200S/RAS-6WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWD-2.0NWE-260S/RAS-2WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-2.5NWE-260S/RAS-2.5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-3.0NWE-260S/RAS-3WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-4.0NWE-260S/RAS-4WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-5.0NWE-260S/RAS-5WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWМ-6.0NWE-260S/RAS-6WHVNP Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-4.0NWE-260S/RAS-4WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-5.0NWE-260S/RAS-5WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWM-6.0NWE-260S/RAS-6WHNPE Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWD-2.0NWLE-200S/RAS-2WHVN Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RWD-2.5NWLE-200S/RAS-2.5WHVN Hitachi Ниско температурна сплит система с интегриран бойлер въздух-вода
RASM-3VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-4VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-5VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-6VNE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-4NE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-5NE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
RASM-6NE Hitachi Ниско температурен моноблок въздух-вода
FVXM50F/RXM50M9 Daikin Сплит система въздух-въздух
GRS-CQ /O-1PH-Versati2 GREE Термопомпена система въздух-вода
SRK 25 ZSP-W/SRC 25 ZSP-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZSP-W/SRC 35 ZSP-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 45 ZSP-W/SRC 45 ZSP-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZS-W/SRC 20 ZS-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZS-W/SRC 25 ZS-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZS-W/SRC 35 ZS-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZS-W/SRC 50 ZS-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZS-WT/SRC 20 ZS-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZS-WT/SRC 25 ZS-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZS-WT/SRC 35 ZS-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZS-WT/SRC 50 ZS-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZS-WB/SRC 20 ZS-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZS-WB/SRC 25 ZS-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZS-WB/SRC 35 ZS-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZS-WB/SRC 50 ZS-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 63 ZR-W/SRC 63 ZR-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 71 ZR-W/SRC 71 ZR-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 80 ZR-W/SRC 80 ZR-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZSX-W/SRC 20 ZSX-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZSX-W/SRC 25 ZSX-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZSX-W/SRC 35 ZSX-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZSX-W/SRC 50 ZSX-W Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZSX-WT/SRC 20 ZSX-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZSX-WT/SRC 25 ZSX-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZSX-WT/SRC 35 ZSX-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZSX-WT/SRC 50 ZSX-WT Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 20 ZSX-WB/SRC 20 ZSX-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 25 ZSX-WB/SRC 25 ZSX-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 35 ZSX-WB/SRC 35 ZSX-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRK 50 ZSX-WB/SRC 50 ZSX-WB Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF 25 ZMX-S/SRC 25 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF 35 ZMX-S/SRC 35 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRF 50 ZSX-S/SRC 50 ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR 25 ZMX-S/SRC 25 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
SRR 35 ZMX-S/SRC 35 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC25VF/SRC 25 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
FDTC35VF/SRC 35 ZMX-S Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
RAS-B05J2KVG-E/RAS-05J2AVG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B07J2KVG-E/RAS-07J2AVG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B10J2KVG-E/RAS-10J2AVG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-B16J2KVG-E/RAS-16J2AVG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-18J2KVG-E/RAS-18J2AVG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-24J2KVG-E/RAS-24J2AVG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
SHERPA 7
OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 11 OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 13 OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 16 OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 13Т OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 16Т OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 7 с трипътен вентил за Б.Г.В.
OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 11 с трипътен вентил за БГВ OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 13 с трипътен вентил за БГВ OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 16 с трипътен вентил за БГВ OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 13Т с трипътен вентил за БГВ OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA 16Т с трипътен вентил за БГВ OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE 7 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ в хидравличния модул OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE 11 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ в хидравличния модул OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE 13 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ в хидравличния модул OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE 16 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ в хидравличния модул OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE 13Т с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ в хидравличния модул OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE 16Т с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ в хидравличния модул OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE TOWER 7 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ, вграден бойлер – 150 л. OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE TOWER 11 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ, вграден бойлер – 150 л. OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE TOWER 13 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ, вграден бойлер – 150 л. OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE TOWER 16 с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ, вграден бойлер – 150 л. OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE TOWER 13Т с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ, вграден бойлер – 150 л. OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA AQUADUE TOWER 16Т с допълнителен компресор на фреон R134А за БГВ, вграден бойлер – 150 л. OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни сплит системи
SHERPA MONOBLOC 6 OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни моноблок системи
SHERPA MONOBLOC 8 OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни моноблок системи
SHERPA MONOBLOC 12 OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни моноблок системи
SHERPA MONOBLOC 15 OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни моноблок системи
SHERPA MONOBLOC 12Т OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни моноблок системи
SHERPA MONOBLOC 15Т OLIMPIA SPLENDID Термопомпени инверторни моноблок системи
EABX16D6V/EPGA11DV Daikin Термопомпена система въздух-вода
EABX16D6V/EPGA14DV Daikin Термопомпена система въздух-вода
EABX16D6V/EPGA16DV Daikin Термопомпена система въздух-вода
MFZ-KJ50VE/MUFZ-KJ50VEHZ  Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
MFZ-KJ35VE/MUFZ-KJ35VEHZ  Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
MFZ-KJ25VE/MUFZ-KJ25VEHZ  Mitsubishi Heavy Industries Сплит система въздух-въздух
RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
RAS-22PKVSG-E/RAS-22PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
SLZ-M50FA/SUZ-KA50VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA Mitsubishi Electric Сплит система въздух-въздух
GRS – CQ6.0Pd/NhG – K GREE Моноблок система въздух-вода
GRS – CQ10Pd/NhG – K GREE Моноблок система въздух-вода
GRS – CQ16Pd/NhG – K GREE Моноблок система въздух-вода
RAS-B24PKVSG-E/RAS-24PAVSG-E Toshiba Сплит система въздух-въздух
ASHG09KLWA/AOHG09KLWA Fujitsu General Сплит система въздух-въздух
ASHG12KLWA/AOHG12KLWA Fujitsu General Сплит система въздух-въздух
ASHG18KLCA/AOHG18KLTA Fujitsu General Сплит система въздух-въздух
ASHG24KLCA/AOHG24KLTA Fujitsu General Сплит система въздух-въздух
ASHA09KLWA/AOHA09KLWA Fujitsu General Сплит система въздух-въздух
ASHA12KLWA/AOHA12KLWA Fujitsu General Сплит система въздух-въздух
EHBX04D6V/ERGA04DV Daikin Термопомпа въздух-вода
EHBX08D6V/ERGA06DV Daikin Термопомпа въздух-вода
EHBX08D9W/ERGA06DV Daikin Термопомпа въздух-вода
EHBX08D6V/ERGA08DV Daikin Термопомпа въздух-вода
EHBX08D9W/ERGA08DV Daikin Термопомпа въздух-вода
EHVH04S18D6V(G)/ERGA04DV Daikin Термопомпа въздух-вода
EHVH04S23D6V(G)/ERGA04DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s18d6verga06dv/ EHVH08S18D6V(G)/ERGA06DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s18d9werga06dv/ EHVH08S18D9W(G)/ERGA06DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s23d6verga06dv/ EHVH08S23D6V(G)/ERGA06DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s23d9werga06dv/ EHVH08S23D9W(G)/ERGA06DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s18d6verga08dv/ EHVH08S18D6V(G)/ERGA08DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s18d9werga08dv/ EHVH08S18D9W(G)/ERGA08DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s23d6verga08dv/ EHVH08S23D6V(G)/ERGA08DV Daikin Термопомпа въздух-вода
http://reecl.net/product/ehvh08s23d9werga08dv/ EHVH08S23D9W(G)/ERGA08DV Daikin Термопомпа въздух-вода