Допустими технологии

 

Прозорци

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните прозорци, включващи рамка и …

Повече …

Изолации

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните изолации са посочени в този списък …

Повече …

Термопомпени Системи

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните термопомпени системи са посочени в този …

Повече …

Отопление и БГВ (Биомаса)

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните котли на биомаса са посочени в този списък …

Повече …

Отопление и БГВ (Слънце)

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните слънчеви колектори са посочени в този …

Повече …

Отопление и БГВ (Газ)

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните газови котли са посочени в този списък …

Повече …

Фотоволтични Системи

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните фотоволтични системи са посочени в този …

Повече …

Отопление и БГВ (Централно)

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните абонатни станции и сградни отоплителни …

Повече …

Асансьори

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните енергоефективни асансьори са посочени в този …

Повече …

Рекуперативни Вентилации

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставяха само при условие, че монтираните рекуперативни вентилации …

Повече …