Асансьори

Съоръжения и материали

Списък на асансьори, отговарящи на изискванията на програмата REECL

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че монтираните асансьори са посочени в този списък. Монтираните асансьори трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Този списък не е затворен. Всеки продукт, който отговаря на условията за регистрация на програмата REECL може да бъде включен.

Продукт Прозводител Тип / модел
KONE MonoSpace® 500 Коне ЕООД Пътнически електро-въжен асансьор
ORONA 3G 1010 Uniken, Испания                                                             Пътнически електро-въжен асансьор
ORONA 3G 1016 Uniken, Испания                                                             Пътнически електро-въжен асансьор
ORONA 3G 6014 Uniken, Испания                                                             Пътнически електро-въжен асансьор