Отопление и БГВ (централно)

Списък на абонатни станции и сградни отоплителни инсталации, отговарящи на изискванията на програмата REECL

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че монтираните абонатни станции и сградни отоплителни инсталации са посочени в този списък. Монтираните абонатни станции и сградни отоплителни инсталации трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Този списък не е затворен. Всеки продукт, който отговаря на условията за регистрация на програмата REECL може да бъде включен.

Производител Продукт Тип / модел