Рекуперативни вентилации

Съоръжения и материали

Списък на рекуперативни вентилационни системи, отговарящи на изискванията на програмата REECL

Кредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че монтираните рекуперативни вентилационни системи са посочени в този списък. Монтираните рекуперативни вентилационни системи трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Този списък не е затворен. Всеки продукт, който отговаря на условията за регистрация на програмата REECL може да бъде включен.

Продукт Прозводител Тип / модел
TANGRA EVB 04 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 06 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 08 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 10 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 12 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 16 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 20 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 24 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 30 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 36 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
TANGRA EVB 42 HiE ТАНГРА – АВ ООД Рекуператор въздух-въздух
LGH-15RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-25RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-50RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-65RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-80RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс
LGH-100RVX-E Mitsubishi Electric Рекуператорен вентилационен бокс