Новини

ЕБВР отпуска още 20 млн. евро за енергийна ефективност в домовете

Posted at September 2, 2016 | By : | Categories : Uncategorized | Comments Off on ЕБВР отпуска още 20 млн. евро за енергийна ефективност в домовете

Специализираните кредити в новия етап на програмата за енергийно обновяване на жилища REECL ще се дават от Банка Пиреос и ОББ

zx620y348_2821075

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще предостави нови 20 млн. евро за финансиране на проекти за енергоспестяващи мерки в жилищния сектор в България. Средствата се отпускат по специализираната Програма за енергийна ефективност в дома (Residential Energy Efficiency Credit Line, REECL), която работи в България от есента на 2005 г.

В четвъртък от ЕБВР обявиха откриването на новия, трети, етап на програмата, който ще продължи до 2019 г. и ще допринесе за подобряването на енергийната ефективност в домовете на около 4000 домакинства. На първо време в него ще участват две партниращи финансови институции, които ще отпускат целевите кредити – Банка Пиреос и Обединена българска банка, които ще разпределят кредитен ресурс от съответно 10 и 5 млн. евро. Очаква се в новия етап да се включи поне още една финансова институция, уточнява директорът на ЕБВР за България Лариса Манастърли.

При успешното изпълнение на проект по програмата кредитополучателите могат да получат обратно безвъзмездна помощ в размер на между 10 и 20% от главницата по заема – в зависимост от сложността на проекта и от това дали става въпрос за еднофамилни или двуфамилни къщи или за многофамилна сграда. За тази цел в третия етап на програмата REECL са предвидени 4.4 млн. евро, които са осигурени от Международния фонд “Козлодуй”.

Какво и как се финансира

От тази година за финансиране по програмата освен индивидуални домакинства и сдружения на собственици на жилища ще могат да кандидатстват и компании, предоставящи различни услуги като електроснабдяване, газоснабдяване, професионални домоуправители и др. Отпускат се както необезпечени потребителски заеми, така и инвестиционни и ипотечни кредити.

Размерът на финансирането варира от 500 до 100 хил. лв., а сроковете за погасяване са до 10 години за потребителските и до 20 години за ипотечните заеми. Лихвените проценти в ОББ са фиксирани – 9.95% при превод на работна заплата и 10.95% без превод на работна заплата, като заемите са само потребителски. В Банка Пиреос лихвените проценти се определят на базата на шестмесечен SOFIBOR + надбавка и към момента са 8.95% за потребителски заеми за проекти в многофамилни сгради, 7.95% за необезпечен кредит за проекти в едно- или двуфамилни къщи (с РЗП до 500 кв.м) и 5.95% за ипотечен кредит.

Обхватът на дейностите, които могат да бъдат подпомогнати, също е разширен. Досега REECL финансираше мерки като инсталиране на енергоспестяваща дограма, изолации на стени, подове и покриви, газови котли, ефективни печки и котли на биомаса, слънчеви нагреватели за вода и термопомпени климатични системи. Сега вече по програмата ще се отпускат и заеми за изграждане на фотоволтаични системи, рекуперативни вентилационни системи, абонатни станции и сградни инсталации, газификационни системи и инсталиране на енергоефективни асансьори.

Друга съществена новост е добавянето на възможност за кредитиране на енергоспестяващи мерки в новостроящи се сгради. По този начин ще се стимулира строителството на сгради, които постигат доста по-добри характеристики по отношение на енергийната ефективност в сравнение със заложените в нормативните изисквания прагове. Става дума за сгради от най-високи класове – Б, А, А+, обясни Борис Петков, който е консултант по REECL.

Резултатите до момента

За близо 11-те години откакто програмата работи в България, по нея са отпуснати заеми за 83 млн. евро, с които са финансирани проекти на над 53 хил. домакинства. Предоставената до момента безвъзмездна помощ е 20.2 млн. евро. Направените със средства от REECL подобрения в енергийната ефективност на жилищата в страната са допринесли за спестяване на 238 мВтч енергия, а въглеродните емисии, свързани с потреблението на енергия в домовете, са намалели с 247 тона на годишна база, посочват от ЕБВР. Около една трета (36%) от изпълнените проекти са били за термопомпени системи, а 29% от финансирането е използвано за енергоспестяващи прозорци. Значителен интерес се наблюдава и по отношение на различните мерки за топлоизолация, а през втория период на програмата от ЕБВР отчитат повишен интерес и към изграждането на отоплителни системи на биомаса, основно на пелети.

Източник: www.capital.bg