Енергоспестяване

 

Прозорци

Прозорците, които избираме за нашия дом внасят светлина, топлина, и красота в него. Старите, неплътни прозорци са главен източник на топлинни …

Повече …

Изолации

С подобряване на изолацията на жилищните сгради се намаляват топлинните загуби с до 25%. В типичния български дом до около една трета от …

Повече …

Термопомпени системи

Термопомпената сплит система, задвижвана от електродвигател с инверторно управление, осигурява комфортен микроклимат през горещите …

Повече …

Отопление и БГВ (биомаса)

Биомасата е органична материя, която се получава пряко от растенията или непряко от обработката на промишлени, битови или земеделски …

Повече …

Отопление и БГВ (слънце)

Температурата на слънчевата повърхност е 6,000°C и излъчва огромно количество енергия, от която само малък процент достига до Земята. Слънчевите …

Повече …

Отопление и БГВ (газ)

Усредненият КПД на високоефективните кондензационни газови котли е обикновено 14% до 18% по-висок от този на стандартните …

Повече …

Фотоволтични системи

PV системите незабележимо произвеждат електроенергия от светлина, без да произвеждат шум, отпадна топлина, вредни емисии или опасни отпадъци. …

Повече …

Отопление и БГВ (централно)

При системи за централно отопление топлинната енергия се генерира в един основен, централен топлоизточник и се пренася и разпределя чрез …

Повече …

Асансьори

PV системите незабележимо произвеждат електроенергия от светлина, без да произвеждат шум, отпадна топлина, вредни емисии или опасни отпадъци. …

Повече …

Рекуперативни Вентилации

При системи за централно отопление топлинната енергия се генерира в един основен, централен топлоизточник и се пренася и разпределя чрез …

Повече …