Изолации

Енергоспестяване

С подобряване на изолацията на жилищните сгради се намаляват топлинните загуби с до 25%


 

С подобряване на изолацията на жилищните сгради се намаляват топлинните загуби с до 25%
В типичния български дом до около една трета от топлината, произведена от отоплителните уреди, бързо се губи през покрива, тавана или стените.

Където е възможно, всички външни (или полу-външни) конструктивни елементи на жилището трябва да се изолират адекватно, за да се получи един цялостен изолиращ пакет.

По този начин ще се минимализират топлинните загуби при оптимален разход на капиталовложения, ще се намали необходимата отоплителна мощност и ще се повиши жилищния комфорт.

При предприемане мероприятия по изолиране на жилището винаги се консултирайте с правоспособен строителен специалист или монтажник на изолации относно най-подходящите технически решения за изолиране на конструктивните елементи на вашето жилище. Тези решения трябва да постигат допустимите коефициенти на топлопреминаване съгласно българските нормативни документи за проектиране и строителство.

Някои от най-популярните мероприятия за изолиране на конструктивни елементи във вашия дом са разгледани по-долу:

  • Изолация на покриви/тавани – До 20% от енергийните разходи могат да бъдат спестени при добро изолиране на покрива/тавана. Изолацията на покрива/тавана може да бъде направена от строителна фирма или на принципа „направи си сам”. Подходящи материали са каменна вата (като например продуктите на Rockwool или Rocksil), стъклена вата или перлит.
  • Изолация на стените – Повечето топлина в жилището се губи през стените (често около половината от общите топлинни загуби). В някои случаи изолацията на стените може да снижи загубите с две трети и да направи дома по-уютен. Ако стените са масивни, вътрешната изолация е най-подходяща. Недостатъците са, че се налага пребоядисване на стените и се губи полезно жилищно пространство. Обикновено вътрешната изолация се прави с плочи от изолационен материал, които се захващат към стените. Това може да се направи на принципа „направи си сам”, стая по стая или когато планирате пребоядисване на жилището. Обикновено полагането на вътрешна изолация струва по-малко и се прави по-лесно в сравнение с монтирането на външна изолация. Външната изолация може да бъде добро решение, когато фасадните стени имат нужда от ремонт или пребоядисване. Поставянето на външна изолация обикновено изисква съгласуване с общинските власти и трябва да се полага от специализирана фирма за изолационни работи.
  • Изолация на подове – До 20% от топлината може да се загуби през неизолираните подове. Има много начини за решаване на този проблем, включително с поставяне на изолационни дюшечета под окачени подове или плочи от изолационнен материал върху бетонни подове.

Изискванията за проектиранe и изпълнение на външни изолационни работи на жилищни сгради в България са представени в съответните нормативни документи за строителство и проектиране. Препоръчително е потребителите да се съветват със строителен консултант за повече подробности относно тези изисквания.