Отопление и БГВ (биомаса)

Енергоспестяване

Енергоефективните печки и котли на биомаса използват най-евтиното и най-екологичното гориво, предлагано на българския пазар


 

Биомасата е органична материя, която се получава пряко от растенията или непряко от обработката на промишлени, битови или земеделски продукти. При изгарянето на биомасата се отделя определено количество въглероден двуокис, което обикновено е равно на погълнатото от растенията при натрупването им на биомаса.

Следователно, горивни системи, изгарящи биомаса, могат да се смятат за екологично чисти и неутрални по отношение на отделянето на въглероден двуокис в околната среда.

 

Биомасата също се нарича ‘биоенергия’ или ‘биогориво’. Биогоривата се разделят на две главни групи:

 • Дървесна биомаса
 • Недървесната биомаса – включваща животински тор, индустриални и битови отпадъци от преработката на хранителни продукти и високоенергийни растения, напр. рапица, захарна тръстика, царевица.

Като биогориво в бита се използва основно дървесната биомаса под формата на дървени пелети, трици и дърва. Използват се два основни вида горивни устройства на биомасата:

 • Печки, камини и горивни камери – Те могат да горят дърва или пелети, като само пелетите могат да се подават автоматично. Обикновено тези отоплителни уреди се произвеждат с мощност 6-12 kW и някои от тях могат да постигат до 80% КПД. Използват се основно за локално отопление и често допринасят за естетическия вид на самия дом. По–съвременните модели, които имат и по-голяма мощност, могат да се свържат към отоплителен котел и/или слънчев колектор, за да осигурят битова гореща вода и централно отопление чрез радиатори.
 • Котли – Те са подходящи за горене на пелети, дърва или трици и обикновено са с по–голяма мощност – от 15 kW нагоре. На пазара се предлага широка гама от котли на биомаса, като най-популярни са котлите на дърва с ръчно подаване на горивото, които в някои жилища може да не са много подходящи. Системите с автоматично подаване на пелети и трици са по-скъпи. Много котли могат да горят и трици и пелети, като обикновено котлите на трици се нуждаят от по-голям бункер за гориво.

Системите за отопление с печки, горивни камери и котли на биомаса могат да бъдат проектирани с воден резервоар за акумулиране на енергия, в който да се съхранява вода с температура до 90°C. При тези системи подаването на топлина към жилището става независимо от горивния процес. Този подход е изключително удачен при котли на дърва, които работят на пълен товар за определен период от време и натрупват топлина в акумулатора, а същевременно необходимите количества топлина се подават непрекъснато към отоплителните радиатори от акумулатора. При взимане на решение за монтиране на горивно устройство на биомаса е необходимо да се има предвид следното:

 • Гориво – много е важно да имате място за съхранение на горивото, подходящ достъп до горивната камера/котела за неговото зареждане и надежден местен доставчик на гориво.
 • Димоход – трябва да е проектиран специално за горивни устройства на биомаса и да има достатъчна тяга
 •  Капитални разходи – зависи от вида и размера на избраната система. Печките и горивните камери обикновено са по-евтини от котлите. Цените на котлите варират в зависимост от избора на гориво; напр. типичен 20kW котел на пелети би струвал малко повече от котел на дърва с ръчно подаване.
 • Експлоатационни разходи – В повечето случаи цената на горивото зависи от разстоянието до доставчика. По правило, биомасата се очаква да остане едно от най-евтините горива на българския пазар.
За да се обезпечи най-енергоефективна работа на една отоплителна система на биомаса, е необходимо да се помисли за инсталиране на подходяща автоматизирана система за управление.

Подходящите технически средства за управление позволяват на отоплителните системи да реагират адекватно при промяна на температурата, да осигуряват оптимално количество топлина в различните стаи и да включват или изключват системата по задание. Една добре проектирана система за управление на отоплението в дома ще реализира значителни икономии на енергия и ще се изплати в рамките на четири до пет години.

Ползи за домакинствата и общините от използването на системи за отопление с биомаса:

 • Производството на енергия от биомаса има едновременно икономически и екологични ползи за домакинствата и населените места, в които те живеят.
 • Биомасата в момента е най-евтиното гориво на българския пазар.
 • Най–изгодно е да се използват местни източници на гориво, което поевтинява цената на горивото и води до инвестиции и откриване на нови работни места в района.
 • Използването на биомасата за отопление може да допринесе за оползотворяване на битовите и индустриалните отпадъци, които обикновено се изхвърлят на сметищата.

За да изберете най-подходящата отоплителна система на биомаса за вашия дом и необходимите към нея технически средства за управление, ние ви съветваме да се обърнете към правоспособен консултант по отопление, който ще ви помогне в определянето на най-доброто техническо решение за вашето жилище, като се отчитат неговите размери, конструктивни параметри, географско разположение и нормативните изисквания за отопление.