Отопление и БГВ (газ)

Енергоспестяване

Високоефективните кондензационни котли могат да постигнат до 96% средногодишен коефициент на полезно действие (КПД)


 

Усредненият КПД на високоефективните кондензационни газови котли е обикновено 14% до 18% по-висок от този на стандартните модели.

Кондензационните котли имат по–голям, или втори, топлообменник, който утилизира топлината в изгорелите газове, които се охлаждат до температура, при която водните пари в тях, получени в процеса на горене, се кондензират. Оттук идва и наименованието на котела.

Високоефективните кондензационни котли могат лесно да се пригодят към повечето нови или стари отоплителни системи. Те обикновено не са по–големи от съществуващите котли и са подходящи да заменят дори стари котли на нафта или газ пропан-бутан, ако има изградена газоснабдителна система в района. Кондензационните котли са предлагат в проточен и обикновен вариант, като при вторите е необходимо да има или да се монтира отделен резервоар за гореща вода.

 

Ако съществуващият котел е на 10-15 години, вероятно неговото средногодишно КПД е някъде около 55% до 65%. Подмяната му с високоефективен кондензационен котел ще доведе до намаляване с около една трета на разходите за отопление. Също така това ще спести разходи за поддръжката му и за спешни ремонти. Ако се подновява кухнята или банята, би било добре да се помисли в същото време и за монтиране на нов енергоефективен кондензационен котел, с което ще се минимализарат инсталационните разходи и дискомфорта.

За да се обезпечи най-енергоефективна работа на газовия котел, е необходимо да се помисли и за инсталиране на подходяща автоматизирана система за управление на отоплението.

Подходящите технически средства за управление позволяват на отоплителните системи да реагират адекватно при промяна на температурата, да осигуряват оптимално количество топлина в различните стаи и да включват или изключват системата по задание.

Една добре проектирана система за управление на отоплението в дома ще реализира значителни икономии на енергия и ще се изплати в рамките на четири до пет години. Колкото по-добра е системата за управление, толкова по-големи са икономиите на енергия и съответно намаляване разходите за отопление, които могат да паднат с до 25%.

За да изберете най-подходящата газова отоплителна система за вашия дом и необходимите към нея технически средства за управление, ние ви съветваме да се обърнете към правоспособен консултант по отопление, който ще ви помогне в определянето на най-доброто техническо решение за вашето жилище, като се отчитат неговите размери, конструктивни параметри, географско разположение и нормативните изисквания за отопление.