Отопление и БГВ (централно)

Енергоспестяване

Централното отопление – ефективен и екологичен метод на отопление на жилищни райони


 

При системи за централно отопление топлинната енергия се генерира в един основен, централен топлоизточник и се пренася и разпределя чрез мрежа от изолирани тръби към сгради, свързани към тази мрежа, при което топлинната енергия се доставя на домакинствата, където се използва за отопление и загряване на битовата гореща вода.

Съществуват два основни начина за подаване на топлинна енергия от мрежата за централно отопление към отделните жилища – директно или индиректно. Директният вариант е добър за използване при мрежи с ниско налягане. При индиректния вариант се използват абонатни станции, които осигуряват предаването на топлинната енергия от мрежата на системата за централно отопление към индивидуалните сградни отоплителни инсталации. Абонатните станции се различават по размер и може да осигуряват топлинна енергия както на сгради с множество жилища (апартаменти в многофамилна жилищна сграда), така също на сгради само с едно жилище (еднофамилна къща).

 

Топлофикационните мрежи могат да се различават по размер. Съществуват малки системи за централно отопление с незначителен брой еднофамилни къщи в малки населени места, а също така общоградски мрежи за отопление на голям брой многофамилни жилищни сгради, каквито са топлофикационните системи в градове като София и Пловдив. В много случаи централното отопление може да бъде най-ефективния и чист вариант за отопление, тъй като към жилището постъпва само условно чиста топла вода, при което не съществува риск от разлив на гориво, експлозии/пожари и замърсяване на въздуха в жилищния район в резултат на директното изгаряне на горива във всяка сграда или в близост до нея.

Друго предимство на централното отопление е, че топлината може да се осигури от различни централни източници, което позволява да се избере икономически най-изгодния източник за отопление за конкретното населено място. Източниците могат да бъдат: котел, използващ възобновяеми горива (например биомаса); котел, утилизиращ отпадна топлина, отделена от производството на електроенергия; или котел/водонагревател, използващ възобновяеми източници на топлина (слънчева или геотермална енергия).

За да се възползват от евтина, екологична и качествена топлофикационна услуга, домакинствата трябва да изискват от топлофикационните дружества да гарантират по всяко време:

  • достатъчно и надеждно подаване на топлина
  • висока енергийна ефективност на генерация, пренос и разпределение на топлина
  • точно измерване на консумираната топлинна енергия

Ако имате интерес да проучите възможностите и ползите от свързване на вашето жилище към централна отоплителна система, съветваме ви да се свържете с районното топлофикационно дружество. Много от топлофикационните дружества в страната си сътрудничат с банките, участващи в програмата REECL, и могат да предоставят компетентни съвети и помощ при финансирането на системи за топлофициране и избор на оптимални отоплителни уреди и системи за вашето жилище.