Рекуперативни Вентилации

Енергоспестяване


С рекуперативните вентилационни системи се подобрява качеството на въздуха и се пестят средства за енергия


 

Въпросът за добрата вентилация и качеството на въздуха в обитаеми помещения става все по-неотложен с нарастването на броя на жилищата в България, в които е монтирана нова, по-плътна енергоспестяваща дограма, при което значително се намалява естествената вентилация чрез инфилтрация на свеж външен въздух.

Процесът на инфилтрация е възможен, само когато съществуват дефекти в уплътненията на ограждащите конструктивни елементи и се дължи на разликите в налягането, които се създават от вятъра или от разликите между външната и вътрешната температура.

Вентилацията е необходимото средство за поддържане на здравословен и комфортен микроклимат в дома и спомага за бързо премахване на замърсителите на въздуха, като например летливи органични съединения, алергени, прах, азотни окиси, въглероден окис, въглероден двуокис, тютюнев дим, неприятна миризма и влага. Влагата е продукт от много обичайни дейности в дома като готвене, къпане, миене и обикновено се възприема за най-голям проблем в жилищните помещения, защото води до кондензация и мухъл по вътрешните стени.

 

Когато се внася външен свеж въздух в жилищни помещения, този свеж въздух трябва да бъде обработен (затоплен или охладен), за да се поддържа комфортен микроклимат за обитателите. Необходимата енергийна мощност за обработка на външния въздух зависи главно от външните условия и обикновено за средно голямо жилище варира между 1 – 3 kW, като за някои обекти може да представлява около половината от необходимата мощност за отопление. За минимизиране енергийния товар, смукателните и нагнетателните въздуховоди в жилището се свързват към топлообменник (рекуператор) с вграден електрически вентилатор, в който изходящият въздух подгрява или охлажда входящия свеж външен въздух. Тази система е известна като система за механична вентилация с оползотворяване на топлината (рекуперативна вентилационна система).

Рекуперативните вентилационни системи позволяват всички помещения в дома да бъдат добре вентилирани съгласно нормативните изисквания за качество на въздуха в обитавани помещения и да се реши проблема с кондензация и мухъл по вътрешните стени без да е необходимо да се правят значителни разходи за загряване на входящия външен въздух до комфортна температура.

За да изберете най-подходящата рекуперативна вентилационна система за вашия дом и необходимите към нея допълнителни технически средства за управление, ние ви съветваме да се обърнете към правоспособен консултант по отопление и вентилация, който ще ви помогне в определянето на оптимално техническо решение за вашето жилище, като се отчитат неговите размери, режими на експлоатация, конструктивни параметри, географско разположение и нормативните изисквания за отопление и вентилация.
За да работи ефективно една рекуперативна вентилационна система, е важно да бъде проектирана и монтирана от компетентни лица, с което ще се гарантира висока енергийна ефективност, нисък шум от механични вибрации и турболенции, а така също дългогодишно, надеждно и ефективно поддържане на оптимален микроклимат в жилището.