Термопомпени системи

Енергоспестяване

Термопомпените системи за отопление и климатизация могат да намалят с до 60% сметките за ток на домакинствата в България, отопляващи се с конвенционални електронагревателни уреди


 

Термопомпената сплит система, задвижвана от електродвигател с инверторно управление, осигурява комфортен микроклимат през горещите и студените дни от годината, като същевременно ефективно намалява влагата в дома и поддържа желаната температура.

Когато оптимално е избрана духалка с променлива скорост, управлявана от инвертор, се постига висока ефективност и оптимален микроклимат, като се намаляват експлоатационните разходи и се опазва чистотата на околната среда в жилищния район.

 

Термопомпената система, ефективно и без да замърсява, осигурява отопление през зимата и охлаждане през лятото. През лятото термопомпата работи в режим на климатизация, като „изпомпва” топлина от жилищното помещение и я „изхвърля” в околната среда, а през зимата работи в режим на отопление, като в помещението тя вкарва топлина, която всъщност „изпомпва” от околната среда. Когато външните температури са ниски, дори под нулата, в студения външен въздух се съдържа топлина, която може да се улови от термопомпата и да се вкара в жилището.

Обикновено термопомпите с по–малка мощност са подходящи за по–малки жилища в по–студени райони, където те могат да се използват за осигуряване на базовия топлинен товар, с добавяне на топлина от друг топлоизточник в по-студените дни на годината. По–мощните системи се използват по-често за затопляне и охлаждане на по–големите жилища в райони с по-топъл климат. Поддържането на оптимален микроклимат в дома не зависи само от правилния подбор на термопомпения агрегат. Правилният избор на духалки, свързани към агрегата, може значително да подобри коефициента на преобразуване на термопомпената система, което от своя страна води до поддържане на оптимален микроклимат, намаляване на енергийната консумация и съответно снижаване на разходите за електроенергия.

Обърнете внимание, че в изключително студени дни някои термопомпени системи може да не успеят да осигурят необходимата топлина. В такива случаи може да е необходимо допълнително електрическо или друго доподгряване, за да се поддържа желаната температура в жилищното помещение.

За да се избере подходяща термопомпена система за вашия дом, ние ви съветваме да се обърнете към правоспособен консултант по отопление и климатизация, който да ви помогне в определянето на най-доброто техническо решение за вашето жилище, като се оценят неговите размери, конструктивни параметри, географско разположение и нормативните изисквания за отопление и климатизация.

Ползи от използването на термопомпена сплит система с инвертор:

  • Постигат се значителни икономии на енергия в сравнение с конвенционалните отоплителни електроуреди
  • При преобладаващите климатични условия в България се постига средногодишен коефициент на преобразуване над 2.6, което значи, че с 1 kW консумирана мощност в компресора за секунда ( електроконсумация ), се вкарат 2.6 kW топлинна мощност за секунда в жилището
  • Произвежда кондициониран въздух с оптимални параметри, който се разпределя равномерно в жилищното помещение, като се намаляват студените зони и се поддържат комфортни температури във всички точки
  • Опазва се околната среда, като се използва безплатната топлина, която се съдържа във външния въздух.