Фотоволтични системи

Енергоспестяване

Фотоволтични системи


 

PV системите незабележимо произвеждат електроенергия от светлина, без да произвеждат шум, отпадна топлина, вредни емисии или опасни отпадъци. Съществуват различни видове слънчеви фотоволтични системи, но принципът, на който те действат и компонентите, от които са съставени, са сходни. Ключови елементи на покривните слънчеви фотоволтични системи са слънчевите клетки (модули) и инверторът.

Други важни компоненти са електромер на генерираната енергия, разпределителна кутия, електромер за електроенергия подадена към мрежата, както и свързващи кабели и контакти.

 

Фотоволтичните клетки се свързват помежду си в серия, за да формират фотоволтични модули, които може да бъдат с различни размери и мощност, обикновено няколко метра дълги и широки. Фотоволтичните модули преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия. Количеството произведена електроенергия зависи от количеството светлина, което пада върху фотоволтичните клетки. Те не изискват пряка слънчева светлина, а само дифузната светлина, за да могат да генерират електричество, обаче продуктивността зависи от интензитета на светлината.

Фотоволтичните модули са свързани към инвертора, който преобразува постоянния ток, произведен от панелите, в съвместим с електрическата мрежа променлив ток. Ако сградата не е свързана към електрическата мрежа, инверторът обикновено се заменя с акумулаторна батерия за съхранение на електроенергията.
Компонентите на фотоволтичните системи се произвеждат серийно и са с доказани качества. За разлика от вятърните турбини, слънчевите фотоволтични системи са тихи и могат да бъдат монтирани върху съществуващи покриви, обаче няма да са подходящи, ако покривите са засенчени през някоя част на деня. Панелите са без движещи се части, което означава, че разходите за поддръжка са сведени до минимум.

Основната характеристика на слънчевите фотоволтични модули е големината на пиковата им мощност. Ват пик (Wp) е върхова мощност във ватове (W), постигната при стандартни условия на изпитване. Тези условия са рядко постижими в практиката, защото генерационната мощност зависи от нивата на слънчева радиация, които се променят значително през деня, а също и през годината. Според Съвместния изследователски център на Европейската комисия, максималният годишен слънцедобив от оптимално наклонен и южно-изложен фотоволтичен модул, разположен на територията на България, ще варира между 1300-1700 kWh/m2. Смята се, че в един български дом годишно може да се генерира електроенергия в размер на около 1100 киловатчаса / KWp от фотоволтична система с мощност 1 KWp.

Една слънчева фотоволтична система е отлично решение за електрифициране на жилищни сгради в планински и крайбрежни части на България, където изграждането на връзка с електрическата мрежа е скъпо или невъзможно. В същото време изгодните тарифи за изкупуване на електроенергия, които в момента се предлагат от електроразпределителните дружества в България, правят атрактивни инвестициите в слънчеви фотоволтични системи.

Ако имате интерес да проучите възможностите да произвеждате и продавате електроенергия, генерирана от слънчева фотоволтична система, която е монтирана на покрива на вашето жилище, съветваме ви да се свържете с районното електроразпределително дружество. Някои от електроразпределителните компании в страната си сътрудничат с банките, участващи в програмата REECL, и могат да предоставят компетентни съвети и помощ при финансирането и избора на оптимални решения за вашето жилище.