Новини

Заем от 5 милиона евро за Обединена българска банка за енергийна ефективност в жилищния сектор

Posted at June 15, 2016 | By : | Categories : Uncategorized | Comments Off on Заем от 5 милиона евро за Обединена българска банка за енергийна ефективност в жилищния сектор

Средствата от ЕБВР помагат на собственици на жилища в страната да пестят пари и енергия

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя на Обединена българска банка (ОББ) заем в размер на 5 милиона евро и техническа помощ с цел финансиране на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в България.Финансирането е част от стратегията на ЕБВР да подпомага страните, в които инвестира, в усилията им да се справят с климатичните промени и да са по-малко енергоемки.  То е част от Кредитната линия за енергийна ефективност в дома (REECL), иновативна програма, създадена от ЕБВР през 2005 г. и двукратно удължавана в отговор на голямото пазарно търсене.Средствата от ЕБВР ще се използват за отпускане на кредити на собственици на жилища, сдружения на собственици и частни фирми-доставчици на услуги. ОББ ще стартира кредитирането по програмата в средата на юли.В рамките на REECL ОББ и крайните кредитополучатели ще получават техническа помощ и безвъзмездни плащания, финансирани от Международен фонд Козлодуй.Бетси Нелсън, вицепрезидент и главен риск мениджър на ЕБВР, заяви: “Радостни сме да предоставим ново финансиране и техническа помощ на своя дългогодишен партньор – Обединена българска банка. Със своята силна пазарна позиция, отдаден екип и присъствие в цялата страна, ОББ ще има важна роля за финансирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор, от които има голяма нужда.”България е страната с най-голям интензитет на енергийно потребление и въглеродни емисии в Европейския съюз (ЕС). Жилищният сектор изразходва над 20% от крайното енергийно потребление в страната и е най-големият потребител на енергия след секторите транспорт и промишленост. 70% от потреблението на енергия в жилищните сгради се използва за отопление.

В процеса на привеждане на местното законодателство в съответствие със стандартите на ЕС, повишаването на енергийната ефективност във всички сектори на икономиката е основен елемент на енергийната политика на България.

Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ, заяви: “За трети пореден път, в съвместна инициатива с ЕБВР чрез вече познатата програма  REECL,  Обединена българска банка подпомага българските домакинства  към намаляване на един от най-големите  семейни разходи –  този за отопление. Новото споразумение е естествено продължение на кредитната линия, която се радваше на голямо търсене и отлични резултати. Абсолютно сме убедени, че продължението на програмата ще бъде още по-успешно в постигането на основната й цел – намаляване на жилищните разходи и повишаване на жизнения стандарт на българските домакинства”.

ОББ е една от най-големите банки в България и предоставя универсални банкови услуги чрез своята мрежа от почти 200 клона. Банката е част от финансовата група на Националната банка на Гърция. ЕБВР е имала акционерно участие в ОББ през периода от 1997 г. до 2004 г.

Фокусът върху енергийната ефективност е част от цялостната стратегия на ЕБВР за ускоряване на процеса на пазарен преход в регионите на дейност на банката, в съответствие с водещите приоритети за по-голяма устойчивост, насърчаване на процесите на интеграция и справяне с глобалните и регионални предизвикателства.

ЕБВР е сред най-големите институционални инвеститори в България. До момента банката е инвестирала над 3.3 милиарда евро в над 220 проекта в страната.

Настоящата стратегия на банката за България цели по-нататъшно развитие в сектора на финансовото посредничество чрез целенасочени инвестиции и  по-добро управление, както и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията, включително тези с малък и среден размер, посредством повишаване на ефективността, усъвършенстване на управленските практики и иновации, а също и намаляване на различията в инфраструктурата чрез комерсиализация и подкрепа на процесите на реформа.

Автор:  Olga Rosca@olgarosca

Източник: www.ebrd.com/news/2016/5-million-loan-to-united-bulgarian-bank-for-residential-energy-efficiency-bulgarian.html