Критерии за допустимост


Критерии за допустимост за доставчици и монтажници

Участващи финансови институции, кредитополучатели и други можеха да предлагат подходящи доставчици и монтажници да бъдат регистрирани в програма REECL при условие, че кандидатите уверят администраторите на програмата, че притежават:

  • необходима регистрация и разрешителни за доставка и монтаж на допустимите технологии съгласно приложимите нормативи на Република България и ЕС;
  • адекватни застраховки;
  • квалифициран персонал за инсталиране на допустими технологии в съответствие с местното законодателство и професионалните стандарти;
  • капацитет за поддържане на монтираните допустими технологии, където е необходимо;
  • достатъчни ресурси и способност да доставят и монтират допустими технологии, като винаги постигат добро качество, спазват оферираните срокове и бюджети .