Изолации

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост на изолации на стена, покрив и под/таван, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Ограждащи конструктивни елементи на жилищна сграда, изолирани с интегрирана фасадна изолационна система на база един или няколко от следните изолационни материали:

  • Минерална вата (дюшечета и ролки)
  • Експандиран полистирол (EPS)
  • Екструдиран полистирол (XPS)
  • Полиуретан
  • Kомпозитна силикатна изолация (минерални топлоизолационни плочи с коефициент на топлопроводност ≤0.046 W/mK)
Критерии за допустимост:

Максимален коефициент на топлопреминаване на конструктивен елемент след полагане на изолацията:

  • Стена : < 0.28 W/m² K
  • Покрив : < 0.25 W/m² K
  • Под : < 0.25 W/m² K

 

Частично полагане на топлоизолации по ограждащи елементи на жилищна сграда не се финансира.

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.