Прозорци

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост на енергоефективни прозорци, които се финансираха по програмата REECL

 

 Определение:

Енергоефективен прозорец включва :

  • остъкляване: фабрично изработени стъклопакети , съставени от две или повече плоски стъкла, разделени с ограничител, образуващ празно пространство, запълнено с въздух или аргон;
  • рамка: направена от дърво, PVC, алуминий или композитни материали.

 

 Критерии за избор:

За зони с постоянно обитаване:

  • Максимален коефициент на топлопреминаване на дограмата : U max <1.5 W/m² K,
    Стъклопакет: U max <1.4 W/m² K
  • Ако липсва сертификат за коефициент на топлопреминаване (U) за целия прозорец и/или стъклопакет, тогава се прилагат минималните критерии за допустимост изложени в таблицата по-долу.
Прозорци Рамка Поне едно стъкло да бъде Разстояние м/у стъклата Пълно с : Прекъснат термомост
Двойно остъклени PVC, U max = 1.5 W/m² Не по-тънко от 4 мм високоефективно ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер 16 mm или повече Въздух
Двойно остъклени PVC, U max = 1.5 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер 16 mm или повече Аргон
Тройно остъклени PVC, U max = 1.5 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 10mm или повече Въздух
Двойно остъклени дърво, U max = 1.5 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер 16 mm или повече Въздух
Двойно остъклени дърво, U max = 1.5 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер 16 mm или повече Аргон
Тройно остъклени дърво, U max = 1.5 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 10mm или повече Въздух
Тройно остъклени Алуминий, U max = 1.9 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер 10mm или повече Въздух 30 mm или повече

За зони с временно обитаване:

  • Максимален коефициент на топлопреминаване на дограмата : U max <1.8 W/m² K,
    Стъклопакет: U max <1.7 W/m²
  • Ако липсва сертификат за коефициент на топлопреминаване (U) за целия прозорец и/или стъклопакет, тогава се прилагат минималните критерии за допустимост изложени в таблицата по-долу.
Прозорци Рамка Поне едно стъкло да бъде Разстояние м/у стъклата Пълно с : Прекъснат термомост
Двойно остъклени PVC, U max = 1.8 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 16mm или повече Въздух
Двойно остъклени PVC, U max = 1.8 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 16 mm или повече Аргон
Тройно остъклени PVC, U max = 1.8 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 10mm или повече Въздух
Двойно остъклени дърво, U max = 1.8 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 16 mm или повече Въздух
Двойно остъклени дърво, U max = 1.8 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 16 mm или повече argon
Тройно остъклени дърво, U max = 1.8 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло 10mm или повече Въздух
Тройно остъклени Алуминий, U max = 2.2 W/m² Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер 10mm или повече Въздух 22 mm или повече

 

 Сертификация:

Евросертификат (CE Marking). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.