Термопомпени системи

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост на oтоплителни термопомпени системи и/или термопомпени системи за отопление и климатизация, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Електрозадвижвана термопомпена система въздух-въздух, въздух-вода, земя-вода, самостоятелно или заедно с окомплектовани системи за отопление и битова топла вода.

Критерии за допустимост:
  • Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) за средна климатична зона: SEEP > 5.6 (A+)
    Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) за средна климатична зона: SCOP > 4 (A+) съгласно регламент на ЕС 2011/626/EU
  • Работен режим охлаждане: от 21° до 43°C външна температура
  • Работен режим отопление: от –10° до 15°C външна температура

Всички радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термовентили, а конвекторите с термостат).

Забележка: Продуктите, които се предлагат за вписване е необходимо да имат сертификация съгласно регламент на ЕС 2011/626/EU. В случаите когато термопомпи въздух-вода и вода-вода не са тествани по стандарт EN 14825 и нямат каталожни данни за SCOP и SEER, се приема, че те ще задоволяват изискванията на програмата, ако постигат следните параметри съответно: COP > 4 при A7/W35 (въздух-вода) и COP > 4 при W10/W35 (вода-вода) или COP > 4 при B0/W35 (разсол-вода), като са тествани по стандарт EN 14511.

Критериите за подбор не се отнасят за моноблок термопомпени бойлери за вътрешен монтаж.

 

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.