Фотоволтични системи

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост на покривни интегрирани фотоволтаични системи, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Покривна интегрирана фотоволтаична система, която се състои от PV модули, батерия (само за системи, които не са свързани към електрическата мрежа), инвертор, измервателни уреди и автоматика и други спомагателни материали и съоръжения.

 

Критерии за допустимост:

PV модули да се монтират само на покрив или подходящи външни стени на сградата съгласно нормативната база на Република България и Европейския Съюз.

 

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking ). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когатo се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.