Начин за кандидатстване

Как се кандидатстваше за кредит по програма REECL

Основните стъпки за кандидатстване за кредит по програма REECL са описани по-долу:

Изберете Вашия енергоспестяващ проект, допустим изпълнител и участваща банка

 1. Изберете енергиен клас B+ или A за Вашия дом в строеж или допустими енергоспестяващи технологии от следния уебстраница:  http://reecl.org/допустими-технологии/.
 2. Вземете решения коя фирма да достави и монтира енергоспестяващите технологии. Списък с допустими доставчици и монтажници може да намерите на http://reecl.org/доставчици-и-изпълнители/. Доставчикът може да Ви консултира, подготви оферта, техническа спецификация и чертежи за Вашия енергоспестяващ проект.
 3. Преценете коя участваща банка Ви предоставя най-изгодни условия за финансиране. Вижте списък на участващите банки: http://reecl.org/участващи-банки/.
 4. Свържете се по телефона с избраната от Вас банка, за да получите повече информация за видовете кредити и условия на финансиране, които те предлагат в рамките на програма REECL, а така също и за информация как да кандидатствате за кредит.
Кандидатствайте за кредит по Програма REECL за финансиране на Вашия енергоспестяващ проект

 1. След като вече избрахте банка, енергоспестяващ проект за Вашия дом и допустим доставчик, посетете най-близкия клон на избраната банка, за да кандидатствате за кредит по Програма REECL.
 2. Обсъдете Вашия проект с кредитен консултант и изберете най-подходящия финансов продукт по програма REECL.
 3. Попълнете и подайте искане за кредит.
 4. В рамките на кратък период от време очаквайте да получите отговор от участващата банка.
 5. Посетете отново клона на банката, за да подпишете договора за кредит по Програма REECL, ако вашият проект е допустим за финансиране.
Кандидатствайте за безвъзмездна помощ по Програма REECL при успешно завършване на Вашия енергоспестяващ проект

 1. След завършване на Вашия енергоспестяващ проект, финансиран по Програма REECL, посетете клона на финансиращата банка, за да кандидатствате за помощ, като приложите всички необходими документи. Искането за помощ трябва да се внесе в рамките на четири месеца от датата на подписването на договора за кредит, ако не е определен друг срок в договора за кредитиране.
 2. След успешна проверка на завършения проект от административен специалист на програма REECL Вие получавате по банков път полагаемата се безвъзмездна помощ.

 

 

За да научите повече за ползите от енергоспестяващи подобрения в дома, може да посетите
http://reecl.org/енергоспестяване/.