Ограничения

Отговорности и ограничения

Проектният офис на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL) полага всички усилия, информацията предоставена в този уебсайт да е точна и актуална и ежедневно подновявана. Въпреки това, не можем да гарантираме точността на тази информация и всеки посетител използва тази информация на своя отговорност.

Макар че от този уебсайт може да имате достъп до други уебсайтове, Проектният офис не може да потвърди, одобри или поеме отговорност за други уебсайтове. Необходимо е сами да вземете предпазни мерки срещу вируси получени по този начин или други щети.

Този уебсайт е разработен и се поддържа от проектния офис на REECL на база „готова информация”. Проектният офис на REECL не изказва позиция или гарантира, директно казано или загатнато, работата на този уебсайт или информацията, съдържанието, материалите, или продуктите включени в него, включително, без ограничение, що се отнася до точността или пълнотата на информацията в уебсайта. В рамките допустими от закона, проектният офис на REECL не поема никакви гаранции, изразени или загатнати, включително, но не се ограничаващи само до използваемост и годност за определена цел. Проектният офис на REECL няма да е отговорен за щети и загуби, възникващи от използването на този уебсайт, включително, но не се ограничаващи само до преки, непреки, случайни, наказуеми и последвали загуби.