Сгради в строеж

Калкулатор за помощ

Калкулатор за безвъзмездна помощ за сгради в строеж

Моля предварително да се запознаете с условията за допустимост, изложени на страница Обща информация, за да може да подготвите необходимите начални данни за сградата, за чието строителство желаете да кандидатствате за кредит и безвъзмездна помощ. Попълнете данните разгъната застроена площ (РЗП) и изберете правилната позиция от падащите менюта, след което  натиснете бутон “Изчисли помощ”, за да калкулирате размера на безвъзмездната помощ.

ВАЖНО! Калкулаторът не проверява дали са изпълнени критериите за допустимост. Изчислените суми за максимален кредит и безвъзмездна помощ са валидни, при условие, че са изпълнение всички критерии за допустимост.

Калкулатор за сгради в сроеж
РЗП:
кв.м.
Вид сграда:
Вид кредитополучател:
Разход първична енергия:
Дял на ВЕИ:
Специфичен разход на потребна енергия за отопление, вентилация и БГВ:
Сградата има ли инсталация за охлаждане:
Специфичен разход на потребна енергия за охлаждане:
Максималният допустим кредит е: 0.00 лв. Максималната помощ е: 0.00 лв.