Сгради в ремонт

Калкулатор за помощ

Калкулатор за безвъзмездна помощ за сгради в ремонт

Моля предварително да се запознаете с условията за допустимост, изложени на страница Обща информация и да прецените за какви енергоспестяващи технологии, на каква стойност, и за каква сграда ще желаете да кандидатствате за кредит. Попълнете сумите по технологии, изберете вида сграда и кредитополучател, след което натиснете бутон “Изчисли помощ”, за да калкулирате размера на безвъзмездната помощ.

ВАЖНО! Калкулаторът не проверява дали са изпълнени критериите за допустимост. Изчислените суми за максимален кредит и безвъзмездна помощ са валидни, при условие, че са изпълнение всички критерии за допустимост на Програма REECL.

Енергоспестяващи мерки в дома
Енергоефективна дограма:
лв.
Изолация на стени:
лв.
Изолация на покриви:
лв.
Изолация на подове:
лв.
Термопомпени агрегати за отопление и климатизация:
лв.
Отопление и БГВ (биомаса):
лв.
Отопление и БГВ (слънце):
лв.
Отопление и БГВ (централно):
лв.
Отопление и БГВ (газ):
лв.
Фотоволтични системи:
лв.
Газифициране на дома:
лв.
Рекуперативни вентилации:
лв.
Енергоефективни асансьори:
лв.
Вид жилище:
Вид кредитополучател:
Кредит за енергоспестяващи мерки в дома: 0.00 лв. Максималната помощ е: 0.00 лв.