Публикации

 

01/07/2005 – Първи проект на ЕБВР в България за енергийна ефективност в дома

ЕБВР отпуска 20,1 млн. Евро на 3 български банки: Обединена Българска Банка, Пощенска банка и Райфайзенбанк – България, за да подпомогне финансово усилията на частни лица за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници. Тези заеми се предоставят по силата на споразумение, което е разработено съвместно с Международен фонд Козлудуй(KIDSF) и Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, чрез Агенцията за енергийна ефективност в България. Средствата по това споразумение, ще бъдат достъпни и за други участващи банки.

 

30/06/2005 – ЕБВР предоставя заем на Райфайзен банк ( България ) в размер на €10 милиона за развитие на енергийната ефективност в жилищния сектор

Райфайзенбанк – България получи заем от 10 млн. Евро от EBRD . Средствата ще подпомогнат финансово усилията на частни лица за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници. Това ще позволи на българските домакинства да намалят консумацията на енергия и свързаните разходи. Кредитополучателите ще използват заемите отпускани от Райфайзенбанк за подобрения като: енергоефективни прозорци, вътрешна и външна изолация, включително на покриви и подове, котли и пещи на биомаса, слънчеви водонагреватели, ефективни газови котли и термопомпени климатици.

 

17/06/2005 – Нов тласък на енергийната ефективност в България

Цените на електроенергията в България се увеличават успоредно с международните нива. Поради това интересът за запазване на енергията също нараства. За да подпомогне българските домакинства да намалят своите сметки за електроенергия и консумацията й, Република България в лицето на Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, разработиха нова кредитна линия за жилищния сектор на стойност 50 млн. евро. Тя ще подпомогне проектите за енергийна ефективност в бита в цяла България.