Регистриране на доставчици и изпълнители

Регистриране на доставчици и изпълнители

Програмата REECL кани фирми с опит в доставката и монтажа на оборудване и материали за реализация на проекти по енергийна ефективност в жилищния сектор, включващи: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли; термопомпени отоплителни и климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; газификационни системи; асансьори; рекуперативни
вентилационни системи, да се регистрират като доставчици и монтажници по тази програма.
Моля да изпратите до Програмата REECL кратък профил на вашата фирма и списък на доставяните и/или монтираните от вас енергоспeстяващо оборудване и материали, включващ име на производителя, име на продукта и номер на модела.

С предоставената информация кандидатите трябва да уверят Проектния офис REECL, че притежават:

  • необходимите регистрации и лицензии за доставка и инсталиране на одобрените енергоспестяващи технологии,
  • адекватна застраховка,
  • квалифициран персонал, който да инсталира одобрените енергоспестяващи технологии в съответствие с местното законодателство и професионалните стандарти,
  • капацитет да поддържа инсталираните одобрени енергоспестяващи технологии, където е необходимо,
  • достатъчни ресурси и способност да доставят и монтират технологиите, като постигат винаги добро качество, спазват оферираните срокове и бюджети.