Регистриране на съоръжения и материали

 

Регистриране на допустими съоръжения и материали

Допустими енергоспестяващи съоръжения и материали могат да бъдат добавени в регистъра на Програмата REECL след одобрение от специалист на Програмата. Само съоръжения и материали, които са включени в регистъра, могат да бъдат закупени с кредити по Програма REECL.

Моля да изпращате Вашите запитвания до Програма REECL.