Успешни проекти

г-н Йотов – ул. Хемус 26, кв. Гео Милев, гр. София

Posted at January 14, 2016 | By : | Categories : Uncategorized | Comments Off on г-н Йотов – ул. Хемус 26, кв. Гео Милев, гр. София

“Зад проекта се обединихме всички живущи в блока – общо 12 апартамента. Проектът бе на обща стойност 15 000 лв. Първата година след ремонта, общият разход за сезона за парно ми беше 900 лв. При изравняване получихме 200 лв. обратно. Тази година след изравняването получихме даже по-голяма сума. Оставям на страна плюса от получаването на безвъзмездната помощ.”