Рекуперативни вентилации

Доставчици и Изпълнители

 • А Клима ЕООД

  Пловдив 4000 бул. "Марица" № 140

  Телефон: 032 636 323, 0888 211 640 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Доставка на рекуперативни вентилационни системи.

 • Авангардни енергийни системи ЕООД

  София 1574 ул." Гео Милев" 155

  Телефон: 02 495 4455, 0888 929 993 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи. Доставка и монтаж на рекуперативни вентилационни системи.

 • Аеро клима инженеринг ООД

  Пловдив ул. "Никола Козлев" № 5, ет.1

  Телефон: 032 264 970 | Факс:


  Доставка и монтаж на рекуперативни вентилационни системи.

 • Аерпласт ООД

  София бул. " Климент Охридски" № 18, ет. 2

  Телефон: 02 974 4480 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса. Доставка на рекуперативни вентилационни системи. Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи.

 • Акватерм ООД

  Пловдив бул. "Асеновградско шосе", зад бензиностанция Еко.

  Телефон: 032 680 682 | Факс:


  Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Проектиране, доставка и монтаж на рекуперативни вентилационни системи. Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи на газ. Доставка и монтаж на слънчеви колектори.

 • Актон електроникс ООД

  София бул. "Цариградско шосе" 135Д

  Телефон: 02 851 0895 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи; рекуперативни вентилационни системи. Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на слънчеви воднагревателни системи. Проектиране и изграждане на сградна инсталация за централно отопление и БГВ в жилищна сграда.

 • Алимар Клима ЕООД

  София ж.к. “Полигона”, бл. 55, вх. “Б”, ет. 3, ап. 9

  Телефон: 02/ 952 07 90, 0898 334 792 | Факс: 02/ 952 18 35


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи и рекуперативни вентилационни системи.

 • Алимар Клима ЕООД

  София ж.к. "Младост – 4", ул. "Д-р Атанас Москов", бл. 425, вх. 3, Магазин №4

  Телефон: 02 418 6202; GSM: 0897 015 990, 0897 953 418 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи и рекуперативни вентилационни системи

 • Алимар Клима ЕООД

  София бул."Александър Стамболийски" № 128

  Телефон: 02 418 5021, 0897 948 769 | Факс:


  Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи и рекуперативни вентилационни системи.

 • АЛНИ ООД

  София бул. "Симеоновско шосе" № 31

  Телефон: 0888 928 567 | Факс:


  Доставка и монтаж на топлоизолационни системи. Доставка и монтаж на отоплителни и охлаждащи климатични системи. Доставка и монтаж на отоплителни системи на биомаса. Доставка и монтаж на слънчеви водонагревателни системи. Доставка и монтаж на отоплителни системи на газ. Проектиране и изграждане на сградна инсталация за централно отопление и БГВ в жилищна сграда. Доставка на рекуперативни вентилационни системи.